Názor Czech RE Agency na Ekolistu

Czech RE Agency byla v září serverem Ekolist požádána o odhad dopadu podpory fotovoltaiky na cenu elektřiny pro koncové odběratele. Odpověď byla zveřejněna 4. 10. 2010 v článku Bronislav Bechník: Odhady ČEPS jsou nadhodnocené. Odpověď je uvedena v následujících odstavcích, obsahuje i odhad instalovaného výkonu nových fotovoltaických elektráren v roce 2010. Odhady jiných subjektů můžete porovnat v článku Na kolik nás přijde fotovoltaický boom? Kdo odhadoval instalovaný výkon nejlépe, se dozvíme již za několik týdnů.


Předpokládáme, že v letošním roce bude instalováno 1200 MWp nových fotovoltaických elektráren. Dále předpokládáme, že spotřeba elektřiny bude v příštím roce stagnovat a stejně tak bude stagnovat cena silové elektřiny. Pokud v příštím roce vzroste spotřeba elektřiny, případně její cena, náklady na podporu fotovoltaiky v odpovídajícím poměru klesnou.

Za uvedených předpokladů bude podíl fotovoltaiky na příspěvku na podporu OZE, KVET a DZ přibližně 0,29 Kč/(kW.h), což je asi o 0,23 Kč/(kW.h) více než v letošním roce. Dopad letošního boomu fotovoltaiky se tedy ve srovnání s předchozím rokem bude pohybovat kolem 5 % celkové ceny elektřiny pro domácnosti v nejběžnější sazbě D02d. Je nutno vzít v úvahu, že příspěvek pro letošní rok vycházel z podhodnoceného odhadu instalovaného výkonu v loňském roce, takže podíl příspěvku na fotovoltaiku by měl být asi 0,10 Kč/(kW.h), zatímco hodnota určená Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) je přibližně 0,06 Kč/(kW.h).

Ve výše uvedených nákladech je uvažován pouze rozdíl mezi výkupní cenou elektřiny z fotovoltaiky a cenou silové elektřiny na burze (Peak Load). Naproti tomu ERÚ ve svých výpočtech uvažuje cenu zeleného bonusu, výsledné náklady proto vycházejí vyšší. Nejsou uvažovány zvýšené náklady na systémové služby. Podle našeho názoru jsou odhady nákladů na systémové služby, které v letošním roce prezentoval ČEPS, nadhodnocené. Vycházejí z velmi zjednodušené predikce pohotového výkonu fotovoltaických a větrných elektráren. Při současné úrovni předpovědních modelů může být predikce výkonu výrazně přesnější, zvláště pro časový horizont v řádu jednotek hodin, což je dostatečné pro aktivaci dispečerských záloh.

24. listopadu 2010

Na Ekolistu vydáno 4. října 2010

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION