Bioplyn: Malé bioreaktory jen pro rozvojové země?

V asijských a afrických zemích jsou hromadně budovány malé bioplynové reaktory o objemu od 6 m3 pro potřeby malých rodinných hospodářství. Pro jejich provoz vystačí kejda od 6 prasat nebo ekvivalentního počtu jiných zvířat.

Takovýchto malých bioplynových reaktorů bylo od roku 2003 postaveno ve Vietnamu přes 100 000, většinou ve spolupráci s mezinárodní rozvojovou organizací SNV, jejíž ústředí sídlí v Nizozemí. V Nepálu, kde program výstavby bioplynových stanic začal již v roce 1992, jich dosud bylo postaveno přes 225 000. Vietnamské Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova poskytuje dotaci až 20 % investičních nákladů. Program podpory výstavby malých bioplynových stanic ve Vietnamu vyhlásila i Česká rozvojová agentura.

Tabulka: malé bioplynové stanice v Asii a Africe vybudované s podporou SNV (zdroj: www.snvworld.org)

Stát Zahájení programu2010Kumulativně do roku 2010
Asie
Nepál1992 20,753 225,356
Vietnam 2003 24,936 100,767
Bangladéš 2006 5,688 15,707
Kambodža 2006 3,744 10,146
Laos2006 9371,966
Pákistán 2009590 690
Indonésie 2009 1,316 1,366
Afrika
Rwanda 2007 627 1,061
Etiopie 2008 731 859
Tanzanie 2008 1,021 1,127
Keňa 2009 837 840
Uganda 2009 583 626
Burkina Faso 2009 111 112
Kamerun 2009 55 78
Benin 2010 19 19
Senegal 2010 28 28
Celkem 61,976 360,748

Malé bioplynové stanice řeší v tomto případě dva problémy zároveň. Zvířata jsou v uvedených zemích běžně chována v přístřešcích bez zpevněné podlahy, močůvka se vsakuje do zeminy a může kontaminovat blízké studny s pitnou vodou. Většina domácností dosud vaří na otevřeném ohništi, přičemž tato činnost včetně zajištění paliva je úkolem žen.

Využitím kejdy a močůvky k výrobě bioplynu se zlepší hygienická situace i v případě, že bioplynový reaktor není zcela těsný. Zároveň se sníží emise a zvýší komfort při vaření. Sníží se rovněž spotřeba palivového dříví, čímž se omezí odlesňování. V konečném důsledku výrazně klesnou emise skleníkových plynů, zejména metanu. Podpora bioplynových stanic ve Vietnamu má i sociální rozměr, protože je zaměřena na chudší domácnosti.

Vietnam

Ve Vietnamu se nejčastěji používají dva typy bioplynových reaktorů – KT1 a KT2. Reaktor sestává z hlavní komory, u jejíhož stropu se shromažďuje vyprodukovaný bioplyn. Kromě toho konstrukce obsahuje plnicí jímku a vyrovnávací jímku, do níž se vytlačuje z hlavní komory digestát v závislosti na množství bioplynu v hlavní komoře. Při odběru bioplynu se digestát z vyrovnávací jímky vrací zpět do hlavní komory.

Tyto reaktory jsou zděny z cihel a představují kompromis mezi cenou a kvalitou. Pro jejich výstavbu jsou vyškoleny týmy zedníků a revizní technici kontrolující kvalitu. Jsou však používány i reaktory z kompozitních materiálů, které jsou sice dražší, jsou však vedle delší životnosti nesrovnatelně kvalitnější z hlediska možných úniků obsahu. Naopak plastové vaky jsou sice nejlevnější, jejich životnost je však nejkratší.

Bioplynová stanice KT1

Obrázek: Bioplynová stanice KT1 (zdroj: www.czda.cz)

Bioplynová stanice KT2

Obrázek: Bioplynová stanice KT2 (zdroj: www.czda.cz)

Příklady jiných zemí

V Indii byl první bioplynový reaktor zprovozněn již ve 30. letech minulého století. Na rozdíl od Vietnamu v Indii převažuje konstrukce s plovoucím „poklopem“, v němž se zachycuje vyprodukovaný bioplyn.

Konstrukčních řešení malých bioplynových reaktorů je nepřeberné množství. V zásadě je však lze rozdělit na výše uvedené dva typy – s pevným stropem a vyrovnávací jímkou nebo s plovoucím „poklopem“.

Vzhledem k tomu, že jsou používány často chudými domácnostmi s nízkou úrovní vzdělanosti, musí být provoz malých bioplynových reaktorů co nejjednodušší. Systémy známé z velkých bioplynových stanic budovaných v evropských zemích včetně České republiky – míchání náplně a její ohřev na optimální provozní teplotu – jsou zcela vynechány. Vývoj bioplynu je proto pomalejší a střední doba zdržení, tj. čas, za který se obnoví celý obsah hlavní komory, musí být pro optimální využití surovin až několikanásobně delší, než je obvyklé u velkých bioplynových stanic.

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION