Podíl elektřiny z OZE letos pravděpodobně přesáhne 8 %

Za prvních 8 měsíců roku 2009 dosáhla výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) 3207 GW.h, což odpovídalo přibližně 7,2 % hrubé spotřeby elektřiny v České republice v uvedeném období. Za celý rok 2009 dosáhla elektřina z OZE podílu 6,8 % na hrubé spotřebě elektřiny.

V roce 2010 se v odpovídajícím období výroba elektřiny z OZE zvýšila na 3973 GW.h, tj. o 23,9 %. Největší podíl na tomto přírůstku připadá na fotovoltaické elektrárny (365 GW.h, téměř polovina uvedeného přírůstku, přesněji 11,4 %), z ostatních OZE výrazněji vzrostla výroba elektřiny ve vodních elektrárnách (180 GW.h, 5,6 %) a v bioplynových stanicích (133 GW.h, 4,2 %).

Fotovoltaika se na výrobě elektřiny z OZE v uvedeném období roku 2010 podílela 10,7 %. Jedná se o více než pětinásobný nárůst ve srovnání s rokem 2009, kdy byl za stejné období podíl elektřiny z fotovoltaických elektráren pouhých 1,9 % celkové výroby ze všech OZE.

Indikativní cíle podílu elektřiny z OZE jsou definovány ve směrnici 2001/77/EC. Pro každý členský stát je určena cílová hodnota podílu výroby elektřiny na hrubé domácí spotřebě v roce 2010. Směrnice 2001/77/EC zároveň definuje celkový cíl pro EU ve výši 22,1 %. Vyjednavači České republiky se v rámci přístupových rozhovorů zavázali ke zvýšení podílu OZE na 8 %, což je hluboko pod průměrem EU, jen tři státy mají cíle nižší. Na druhou stranu jediný stát – Německo – svůj indikativní cíl v roce 2008 překonal.

Tabulka 1: Vývoj podílu elektřiny z OZE v ČR

I…VIII 2009I…XII 2009I…VIII 2010
hrubá tuzemská spotřeba elektřinyGW.h44 80368 60646 643
výroba elektřiny z OZEGW.h3 2074 6613 973
podíl OZE na hrubé spotřebě%7,16%6,8%8,52%

Hrubá spotřeba elektřiny ve srovnání s rokem 2009 vzrostla o 4,1 %, podíl OZE na hrubé spotřebě se přitom zvýšil na 8,5 %. Lze očekávat, že podobně jako v loňském roce bude výsledný podíl OZE na konci roku nižší. Přesto lze očekávat, že indikativní cíl 8 % elektřiny z OZE bude v roce 2010 splněn. Úředníci MPO a ERÚ, kteří ještě v listopadu 2009 byli přesvědčeni, že tento cíl splněn nebude (viz http://www.mpo.cz/dokument25358.html) se tedy zmýlili.

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION