Bloomberg: dotace do obnovitelných zdrojů jsou trpasličí ve srovnání s podporou fosilních paliv

Předběžné výsledky analýzy agentury Bloomberg New Energy Finance ukazují obrovský rozdíl mezi vládní podporou čistých a špinavých zdrojů energie.

Nejnovější výzkum agentury Bloomberg New Energy Finance (BNEF) odhalil, že navzdory otřepaným frázím utratí vlády v celém světě výrazně více za podporu špinavých zdrojů energie než za obnovitelné zdroje a biopaliva. Ve skutečnosti je podpora čistějších zdrojů trpasličí ve srovnání s podporou, kterou obdrží sektory ropy, uhlí a dalších fosilních paliv.

V předběžné analýze BNEF odhaduje, že celkově vlády ve světě poskytly v roce 2009 přibližně 43 až 46 mld. USD na technologie obnovitelných zdrojů energie a biopaliva, projekty a podporu firem v uvedených oborech. Tato částka zahrnuje náklady na povinné výkupní ceny (FiT – feed-in-tarif), zelené certifikáty (REC - renewable energy credit or certificate), daňové úlevy, finanční granty a další přímou podporu. (Nezahrnuje další podporu, například dotace farmářům v USA na pěstování kukuřice pro výrobu bioetanolu, ani jiné přesuny hodnot v důsledku obchodování s emisními povolenkami a podobně.)

Částka 43 až 46 mld. USD je v příkrém kontrastu k 557 mld. USD na podporu fosilních paliv v roce 2008, což je odhad Mezinárodní energetické agentury (IEA - International Energy Agency) publikovaný minulý měsíc.

„Jedním z důvodů, proč je sektor čisté energie silně podfinancován je, že převažující investoři se obávají, že obnovitelná energie funguje pouze s přímou podporou vlád,“ řekl Michael Liebreich, generální ředitel Bloomberg New Energy Finance. „Ponechme stranou, že v řadě případů jsou čisté energetické zdroje konkurenceschopné ze své podstaty – ať už se jedná o dobře situované větrné farmy nebo brazilský etanol z cukrové třtiny – tato analýza ukazuje, že globální přímé dotace do fosilních paliv jsou přibližně desetkrát vyšší než podpora obnovitelných zdrojů energie. A v tom nejsou zahrnuty enormní bezpečnostní a zdravotní náklady fosilních paliv, stejně jako děsivé katastrofy, které způsobily znečištění pobřeží Perského zálivu, delty Nigeru a řady dalších míst (v současnosti v Mexickém zálivu – pozn. překl.).

Předběžná analýza BNEF ukazuje, že na prvním místě z hlediska objemu finančních prostředků poskytnutých na podporu čisté energie jsou USA s odhadem 18,2 mld. USD v roce 2008. Přibližně 40 % uvedené částky šlo na podporu sektoru biopaliv, ostatní na obnovitelné zdroje energie. Klíčovou roli hrají federální dotační programy, samotný grantový program Ministerstva financí poskytl 3,8 mld. USD na podporu čistých energetických projektů.

Čína, světový lídr v nově instalovaném výkonu větrných elektráren s 14 GW v roce 2009, poskytla podle této předběžné analýzy odhadem 2 mld. USD. Uvedená částka je však ošidná, protože hlavní způsob podpory čisté energie tvoří v Číně nízko úročené úvěry od státních bank. Státní výrobci elektřiny a provozovatelé sítí byli vládou výrazně podpořeni, aby zahrnuli do svých bilancí i podporu obnovitelných zdrojů.

Podpora výkupu čisté elektřiny v Evropě prostřednictvím výkupních cen (FiT – feed-in-tariff) odpovídá asi 19,5 mld. USD v roce 2009 – téměř polovina celkové částky. Předběžný průzkum BNEF zjistil, že vůbec nejnákladnější byla v roce 2009 podpora obnovitelných zdrojů v Německu. Německé výkupní ceny stály v roce 2009 koncové odběratele v součtu odhadem 9,6 mld. USD. Tato částka odráží mimořádný počet FV systémů instalovaných v Německu v posledních letech.

Rozdíl mezi tím, co vlády vydají na dotace do fosilních paliv a čisté energie se může v roce 2010 výrazně zúžit ze dvou důvodů. Jednak celková vyplacená částka na obnovitelné energie a biopaliva vzroste podle průzkumu BNEF na 188 mld. USD. Na druhé straně objem prostředků, které státy jako Čína vydávají na udržení uměle nízkých cen fosilních paliv pro zákazníky, výrazně poklesl v souvislosti s poklesem cen ropy po extrému v roce 2008. Jinými slovy: stačí méně vládních výdajů pro udržení těchto špinavých zdrojů cenově dostupných pro populaci ve světě.

Vydáno: 11. srpna 2010

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION