Příspěvek na podporu výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ pro rok 2011

Energetický regulační úřad oznámil, že „Očekávaný dopad podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkovou cenu elektřiny pro konečné zákazníky v roce 2011 činí 597, 55 Kč/MWh. Uvedená hodnota vychází z předpokladu meziroční stagnace ceny silové elektřiny, která ovlivňuje výši zelených bonusů. Růst příspěvku je zapříčiněn především strmým nárůstem výroby elektřiny z fotovoltaických zdrojů.“

Výše příspěvku mohla být výrazně nižší, pokud by ERÚ a MPO včas reagovaly na vývoj investičních nákladů a dokázaly prosadit tzv. „malou“ novelu zákona č. 180/2005 Sb. s účinností od 1. 1. 2010. Z nepochopitelných důvodů byla však platnost novely odsunuta až na 1. 1. 2011. Tím dostali spekulativní investoři dostatek času realizovat i projekty o velikostech v řádu desítek MWp.

Skoky v instalovaném výkonu

Každé oznámení o snížení výkupních cen motivuje investory k realizaci projektů, viz obrázek dole. V roce 2008 se jednalo o snížení o 5 % a do změny výkupní ceny zbývaly asi 2 měsíce, stihly se proto dokončit pouze rozpracované projekty v rozsahu asi 20 MWp. Nebýt poklesu výkupní ceny, pravděpodobně by část těchto projektů byla realizována až na začátku roku 2009.

V roce 2009 se již diskutovalo o snížení ceny kolem 30 %. Od oznámení (tisková zpráva MPO ze dne 24. 8. 2009) do předpokládané změny byly však v tomto případě více než 4 měsíce. Částečně i v důsledku tohoto oznámení překonal instalovaný výkon na konci roku 2009 i nejvyšší odhady. Ještě na konci září byly uzavírány smlouvy s termínem dodávky do konce roku 2009 i na elektrárny o velikosti kolem 1 až 2 MWp.

Oznámené razantní snížení výkupních cen se však nekonalo. Realizační kapacity instalačních firem zvýšené v důsledku požadavků z konce roku 2009 umožňují instalovat minimálně 1000 MWp fotovoltaických elektráren. K tomu je nutno připočítat realizační kapacity zahraničních firem. Instalovaný výkon neměl na začátku roku 2010 v podstatě žádné legislativní a technické meze.

ČEPS a distribuční společnosti vydaly kladná stanoviska k připojení asi 5000 MWp fotovoltaických elektráren. Pak se najednou probudily a zjistily, že takový výkon by mohl ohrožovat stabilitu elektrizační soustavy. Vina je házena na investory, kteří ovšem o rozsahu reálných rezervací neměli informace. Všeobecně se totiž ví, že většina rezervací měla spekulativní charakter.

Následovala série legislativních změn, jejímž cílem je zřejmě úplné zastavení rozvoje fotovoltaiky v České republice. Navrhovaná opatření mohou vést k likvidaci většiny firem v oboru. Nedotknou se však těch, kdo na fotovoltaice v letošním roce nejvíce vydělají – domácích i zahraničních investorů, kteří budou pobírat výhodné výkupní ceny po celých příštích 20 let. Největším investorem v letošním roce bude pravděpodobně ČEZ, který oznámil, že do fotovoltaiky hodlá investovat až 20 mld. Kč, což při současných cenách představuje výkon minimálně 250 MWp.

Příspěvek pro příští rok

Do příspěvku na příští rok bude započítána i chyba v odhadu na letošní rok. Příspěvek na rok 2010 ve výši 166 Kč/MWh byl určen na základě odhadu instalovaného výkonu v roce 2009 a odhadu dalšího růstu v roce 2010. Odhad instalovaného výkonu pro fotovoltaiku se pohyboval kolem 260 MWp na konci roku 2009, ve skutečnosti však bylo instalováno 409 MWp. Správná výše příspěvku se měla pohybovat spíše kolem 200 Kč/MWh, možná i výše.

Distribuční společnosti proto v letošním roce na podpoře OZE vydají více, než vyberou na příspěvku na podporu OZE, KVET a DZ. V příštím roce musí být příspěvek nastaven tak, aby jim tuto ztrátu kompenzoval. Již pro rok 2010 obsahuje příspěvek kompenzaci za podhodnocení nákladů na podporu v roce 2009. V důsledku poklesu spotřeby a rychlejšího rozvoje OZE se celková výše podpor rozpočítávala na menší výrobu.

Definitivní výše příspěvku bude stanovena na konci kalendářního roku. Příspěvek pro příští rok se může snížit, pokud se po odeznění krize zvýší spotřeba elektřiny a vzrostou její ceny. Rozdíl se může pohybovat kolem 10 %. Větší vliv by mohlo mít, pokud se nepotvrdí odhady instalovaného výkonu ve fotovoltaice, které se v současnosti pohybují nad 1600 MWp v roce 2010.

Od roku 2004 do roku 2009 vzrostly ceny elektřiny pro domácnosti o více než 1300 Kč/MWh, hlavní podíl měl růst zisku elektrárenských společností. V roce 2010 následoval mírný pokles, který však zdaleka neodpovídal poklesu cen na energetické burze. Po roce 2011 se příspěvek na podporu OZE, KVET a DZ dočasně stane nejvýznamnější položkou, která zvyšuje cenu elektřiny pro odběratele v České republice. Přesto budou ceny elektřiny pro domácnosti nižší než v roce 2009, protože ceny elektřiny na burze oproti loňsku dále klesly. Do budoucna podíl podpory OZE v ceně elektřiny bude klesat, až posléze zcela zanikne.

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková organizace, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

Klíčová slova: fotovoltaika, příspěvek 2011, ERÚ

Vydáno: 25. června 2010

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION