Falešná naděje: ukončení stop-stavu

Investoři a firmy instalující fotovoltaické elektrárny vkládají velkou naději do dnešní tiskové konference ČSRES. Očekává se, že bude ukončen takzvaný stop-stav, neboli zákaz připojování nových výroben elektřiny ze slunečního záření. Reálné šance na výraznější rozvoj oboru jsou však mizivé.

V letošním roce probíhalo ověřování dopadů fotovoltaického boomu na fungování elektrizační soustavy. Jak jsme předpokládali na základě odborných studií, na jejichž zpracování se podílel ČEPS, nedošlo k žádnému ohrožení spolehlivosti elektrizační soustavy, kterým na základě tendenční studie EGÚ Brno hrozili členové Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES). Členy uvedeného sdružení jsou ČEPS – provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav – ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PREdistribuce.

Mezi odbornou veřejnost pronikly informace z distribučních společností, že připravují své zaměstnance na ukončení stop-stavu a povolování fotovoltaických elektráren od konce září. Dodavatelé fotovoltaických elektráren začínají slavit. Předseda České fotovoltaické průmyslové asociace již rozeslal dopis k ukončení stop-stavu.

Ve skutečnosti v letošním roce žádné nové fotovoltaické elektrárny nemusí být realizovány ani v případě, že stop-stav skutečně uvolněn bude. Podle stávajících pravidel pro připojování nových výroben mohou od podání žádosti do uzavření smlouvy proběhnout tři měsíce. Dalších šest měsíců může trvat, než bude nová fotovoltaická elektrárna připojena. Téměř jistě se tak stane až v příštím roce. Nikdo přitom neví, jaké budou v příštím roce výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren.

Stávající podoba zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů ve znění pozdějších předpisů stále garantuje maximálně pětiprocentní pokles výkupní ceny. Energetický regulační úřad by na základě tohoto zákona měl stanovit výkupní cenu kolem 7,125 Kč/kWh a odpovídající zelený bonus zhruba o korunu nižší, tj. kolem 6,10 Kč/kWh.

Zároveň probíhá projednávání vládního návrhu zákona o podporovaných zdrojích. Návrh prošel prvním čtením a byl přikázán k projednání Hospodářskému výboru. Návrh obsahuje omezení výkupní ceny nebo zeleného bonusu na 6,00 Kč/kWh. Investiční náklady, které by odpovídaly takovéto výkupní ceně, jsou pro řadu firem nedosažitelné. Provozovatelé by z ekonomických důvodů byli nuceni využívat pouze režim zeleného bonusu, jehož úroveň by se téměř blížila hodnotě podle stávajícího zákona. Instalace by se zřejmě omezily na malé systémy pro vlastní spotřebu.

Komplexní pozměňovací návrh Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 8. září však maximální výši podpory omezuje na pouhých 4,50 Kč/kWh, což je méně než cena elektřiny pro domácnosti. V praxi by to znamenalo dosažení parity v tomto segmentu trhu a prudký růst zájmu o instalace fotovoltaických elektráren. Ve skutečnosti je taková úroveň za hranicemi možností i na nejvyspělejším fotovoltaickém trhu v Německu, kde jsou dlouhodobě investiční náklady nejnižší v rámci celé Evropské unie.

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková organizace, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

Vydáno: 19. září 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION