Fotovoltaika – střechy mohou pokrýt až 40 % elektřiny v Evropě

Fotovoltaické elektrárny na střechách budov by mohly pokrýt až 40 % spotřeby elektřiny v Evropské unii. Celková plocha střech v EU se pohybuje kolem 22 000 km2. Asi 40 % střech a 15 % fasád je vhodných pro instalaci fotovoltaických panelů. S dnešními technologiemi lze na těchto plochách instalovat až 1500 GWp, které by za rok vyrobily nejméně 1400 TWh elektřiny – asi 40 % předpokládané spotřeby v roce 2020.

Integrace solárních zdrojů na budovách nabízí obrovský rozvojový potenciál nejen fotovoltaickému průmyslu, ale i stavebnímu sektoru. Jedná se přitom o pracovní místa, která vznikají v místě instalace fotovoltaických systémů. Podle studie CZREA přitom takové instalace vytvářejí při montáži několikanásobně více pracovních míst na jednotku instalovaného výkonu než velké parky na zemi.

Fotovoltaické systémy, vedle příspěvku k výrobě elektřiny a zlepšení pasivně energetického chování budov, mohou nahradit konvenční stavební prvky a vedle toho poskytovat další funkce – odvod vody, ochranu proti vlivu počasí, tepelnou izolaci, modifikaci množství dopadajícího světla a podobně. Investiční náklady takových systémů jsou samozřejmě vyšší.

V praxi dosud převládají systémy montované na stávající konstrukce (BAPV – Building Applied Photovoltaic), které obvykle žádné dodatečné funkce neposkytují. Proto jsou v současnosti pro fotovoltaiku integrovanou do stavebních konstrukcí (BIPV – Building Integrated Photovoltaic) v některých evropských státech nastaveny vyšší výkupní ceny. Jedná se zejména o Francii a Itálii, kde segment BIPV pokrývá asi třetinu trhu. Naproti tomu v Německu nebo v České republice, kde výkupní ceny nejsou takto rozlišeny je podíl BIPV menší než 1 %. Obvykle se jedná o instalace, kde cena je vedlejší.

Evropská fotovoltaická průmyslová asociace (EPIA) vydala v loňském roce studii SET For 2020, která ukazuje, že při vhodném nastavení podpory může fotovoltaika pokrývat v roce 2020 až 12 % spotřeby elektřiny při instalovaném výkonu 390 GWp. Pro dosažení tohoto cíle je klíčové právě využití BIPV technologií.

Zdroj: tisková zpráva EPIA z 23. července 2010

Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková společnost, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost.

Vydáno: 6. září 2010

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION