Fotovoltaika: Čína jako Česká republika

Na rozdíl od Německa, Rakouska a řady dalších zemí, kde převládají malé fotovoltaické elektrárny instalované na střechách budov, v České republice díky nevhodnému nastavení výkupních cen převládají velké pozemní instalace. Podobný vývoj nabírá fotovoltaika v Číně.

V roce 2007 Čína plánovala instalovat do roku 2020 celkem 1800 MWp fotovoltaických elektráren. Zpětně to vypadá jako směšná hodnota, jenže v té době ještě v Číně téměř neexistovala výroba panelů. V roce 2009 byly plány několikanásobně zvýšeny – na 10 GWp v roce 2020. Jenže i to bylo v době, kdy boom fotovoltaiky v České republice (ale hlavně v Německu) teprve začínal. Na začátku letošního roku byl oficiální cíl pro rok 2020 opět zvýšen na 20 až 30 GWp.

Skutečný rozvoj je však rychlejší než všechny plány čínského vedení. Zatímco v roce 2008 bylo instalováno méně než 50 MWp nových fotovoltaických elektráren (podobně jako v České republice), v roce 2009 to bylo již přes 200 MWp a v roce 2010 přes 500 MWp. V letošním roce je očekáváno přes 1400 MWp nově instalovaného výkonu (poslední dvě čísla se opět podobají českým, jen s ročním zpožděním). Celkový instalovaný výkon se tak v Číně přiblíží 2,5 GWp – polovina cílové hodnoty pro rok 2015.

 Rozvoj fotovoltaiky v Číně

Obrázek: Rozvoj fotovoltaiky v Číně [EPIA, květen 2011]

V červnu letošního roku Čína vyhlásila novou podporu fotovoltaických instalací prostřednictvím výkupních cen. Došlo k tomu dříve, než bylo původně očekáváno. Výsledkem je rostoucí zájem o výstavbu nových fotovoltaických elektráren. Ve fázi realizace nebo přípravy je v současnosti přes 1000 projektů s instalovaným výkonem nad 50 kWp v komerční a komunální sféře. Podobně jako v České republice naprostá většina těchto projektů – přes 700 – jsou pozemní instalace s instalovaným výkonem převyšujícím 1 MWp.

Rozložení připravovaných instalací na území Číny

Obrázek: Rozložení připravovaných instalací na území Číny [Solarbuzz]

Celkový rozsah nových projektů je podle serveru Solarbuzz kolem 14 GWp, většina je směřována do pouštních oblastí na severozápadě země. Vzhledem ke zkušenostem ze Španělska v roce 2008 a České republiky, respektive Německa v roce 2010 je zřejmé, že všechny projekty, případně i řada dalších, mohou být realizovány v příštím roce. Tím by ve druhém roce pětiletky mohl být splněn plán pro pětiletku následující.

Na čínském trhu poměrně logicky dominují domácí dodavatelé technologií. Čína proto na rozdíl například od Německa nemá důvod omezovat podporu fotovoltaiky s cílem snížit import. Právě naopak – zvyšuje si jak zaměstnanost, tak energetickou nezávislost. Lze proto očekávat, že v roce 2020 celkový instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v Číně přesáhne 100 GWp, možná dokonce 200 GWp. Nelze přitom vyloučit ani hodnotu několikanásobně vyšší.

V tomto bodě je situace v České republice naprosto odlišná. Přestože výrobní kapacity výrobců fotovoltaických panelů v České republice přesahují 800 MWp ročně, na domácím trhu nebude uplatněno ani jediné procento. Vzhledem k současnému postoji distribučních společností lze očekávat jen výjimečně povolení nových instalací fotovoltaických elektráren. Pokud navíc bude schválen zákon o podporovaných zdrojích ve stávající podobě, budou instalovány pouze malé ostrovní systémy bez připojení do elektrizační soustavy.

Při srovnávání České republiky a Číny je nutno mít na paměti, že Číňanů je přece jen asi stokrát více. Z tohoto pohledu 200 GWp v podstatě odpovídá našim 2 GWp. Čína tak má šanci srovnat do roku 2020 s Českou republikou krok i v instalovaném výkonu na obyvatele. Pomyslná první příčka v tomto parametru však patří a zřejmě nadále zůstane Německu, kde hranice 200 Wp na obyvatele byla překonána již loni, a 500 Wp na osobu bude podle německého NREAP překonáno před rokem 2020.

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková společnost, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

Vydáno: 18. října 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION