Fotovoltaika a krupobití

Jistě mnozí znáte níže uvedený kreslený vtip. Byl zveřejněn 6. 10. 2010 na serveru Britské listy (www.blisty.cz).

Britské listy

V říjnu se už krupobití vyskytuje zřídka, možná proto modlitba prozatím vyslyšena nebyla. Hlavní důvod je však zřejmě v samotné křesťanské víře, která zakazuje přát druhým zlé. Ateisté se naopak těžko budou modlit.

Naštěstí. Protože všechny panely jsou testovány na náraz kroupy o průměru 25 mm (jeden palec) rychlostí přes 80 km/h (50 mph). Většina kvalitních panelů přitom snese náraz kroupy výrazně větší. Mnozí výrobci rádi demonstrují, že přes jejich panely lze s klidem přejet automobilem, dokonce dost velkým.

Zkusme si probrat, co by se mohlo stát, kdyby skutečně bylo „hrozné strašlivé krupobití“ na naši zemi přivoláno:

  1. I kroupy značně menší než 25 mm by spolehlivě zničily většinu zemědělských porostů.
  2. Karoserie automobilů by pravděpodobně získaly vzhled podobný povrchu golfových míčků.
  3. Mnohá střešní krytina by náporu ledových krup rovněž podlehla, jaké škody by způsobila voda, která by následně protekla poškozenou krytinou, je snad zbytečné vypočítávat.

Jen fotovoltaické panely by rachotily a – nic – alespoň ty kvalitní. Ostatně proto je možno fotovoltaické panely používat jako střešní krytinu (čímž se sníží investiční náklady).

Vydáno 14. ledna 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION