Fotovoltaika v noci

V řadě internetových i tištěných médií v České republice se kolem 15. 4. 2010 objevila zpráva převzatá ze španělského deníku El Mundo, podle níž údajně ve Španělsku provozovatelé fotovoltaických elektráren v noci zapojí dieselagregáty a vyrobenou elektřinu používají k osvětlování fotovoltaických panelů, čímž zvyšují výrobu fotovoltaické elektrárny a tedy podvodně i svůj zisk.

Těžko ověřit, na jakých informacích jsou tyto zprávy založeny. Zkusme se však podívat na popsané počínání ekonomicky.

Cena motorové nafty se v současnosti pohybuje kolem 30 Kč/l. Výhřevnost se udává 42,6 MJ/kg a hustota kolem 840 kg/m3. Při účinnosti dieselového motoru 40 % a účinnosti elektrogenerátoru 100 % by se cena takto vyrobené elektřiny pohybovala nad 7,50 Kč/kWh. Nejsou přitom uvažovány investiční náklady na generátor.

Představme si, že bychom uměli vyrobit světlo s účinností 30 % (ponecháme na čtenářích, aby si ověřili, nakolik je to možné, reálné zařízení používané pro testování panelů poskytuje při příkonu halogenových svítidel 3000 W světelný výkon 300 W/m2 na ploše 0,5 m2, tj. účinnost přeměny elektřiny na světlo asi 5 %). Pokud bychom všechno takto vyrobené světlo uměli nasměrovat na fotovoltaické panely, pak při účinnosti panelů 15 % by takto vyrobená elektřina stála kolem 170 Kč/kWh. V této hodnotě opět nejsou zahrnuty investiční náklady na osvětlovací zařízení (jen samotných světelných zdrojů – výbojek – by bylo potřeba asi 15 kusů na každý čtvereční metr panelů), ani provozní náklady (výměna světelných zdrojů).

Je celkem evidentní, že při výkupní ceně 12,25 Kč/kWh by se nikomu v ČR takové podnikání nevyplatilo. Pokud by si snad někdo myslel, že ve Španělsku jsou výrazně jiné podmínky, měl by si uvědomit, že ve Španělsku jsou výrazně nižší výkupní ceny (www.czrea.org/cs/studie-a-analyzy/vykupni-ceny-v-evrope a www.czrea.org/cs/studie-a-analyzy/vyk-ceny-EU-big).

Předpokládejme, že podvodník by používal k pohonu dieselagregátu namísto motorové nafty topný olej (ELTO), jehož cena bez daně se může pohybovat kolem 10 Kč/l (kdyby si vzal inspiraci z dřívějších podvodů s topnými oleji). Výsledná cena elektřiny vyrobené tímto podvodným způsobem by ve srovnání s předchozí variantou klesla na „pouhých“ 60 Kč/kWh. Umělé osvětlení se možná vyplatí pro pěstování květin nebo marihuany, ale určitě ne pro osvětlování fotovoltaiky. Aby se umělé osvětlování fotovoltaických panelů alespoň teoreticky vyplatilo, musela by být nafta použitá k pohonu dieselagregátu zdarma, nejspíše tedy kradená.

Ale hlavně, představa, že by se vyplatilo osvětlovací zařízení denně odklízet – jinak by 15 výbojek na každém čtverečním metru docela výrazně stínilo a tím snižovalo výkon panelů – je opravdu komická. Že by to někoho bavilo při vědomí rizika, že se podvod provalí? Ještě větší komedie.

Mezi více než 50 000 instalacemi fotovoltaických elektráren ve Španělsku se skutečně našla jedna, která vykazovala výrobu elektřiny i v nočních hodinách. Španělská fotovoltaická asociace však nezná ani identitu provozovatele, ani důvod, proč výrobu elektřiny v noci vykazoval. Pokud se jednalo o fotovoltaickou elektrárnu, mohlo se například jednat o chybu měřidla. Pokud už se někdo rozhodne pro podvod, pravděpodobně však nalezne jednodušší a méně nápadný způsob, než je postup uvedený výše. Pravděpodobnější proto je, že někdo vykazoval elektřinu vyrobenou dieselovým agregátem za solární. Riziko odhalení podvodu i výše následného postihu by přesto byly nepřiměřeně vysoké vzhledem k možnému zisku i v případě, že by nafta pro dieselagregát byla zdarma. Minimálně jedna solární elektrárna však ve Španělsku skutečně elektřinu v noci vyrábí, jmenuje se Andasol.

Oprava a doplnění ze dne 21. 4. 2010 v 11:00 hodin: Ve španělských médiích byly zveřejněny informace, že kolem 400 provozovatelů fotovoltaických elektráren je podezřelých (= nikoli usvědčených), že vykazovali vyšší výrobu. Při počtu instalací asi 52 000 se jedná o méně než jednu ze sta (potud oprava chybné informace v předchozím odstavci). Lze předpokládat, že alespoň v některých případech se podezření potvrdí, je přitom možné, že v některých případech byly k podvodu použity dieselové agregáty. Jedná se o trestnou činnost, která se může vyskytovat i v jiných státech, a je proto nutné na tuto možnost urychleně upozornit. Bez ohledu na absolutní i relativní výši těchto podvodů ve srovnání s jinou trestnou činností, je nutno takové aktivity již v zárodku potlačovat. Tento článek polemizuje výhradně s popisem zcela nereálného způsobu, jak údajně k uvedenému podvodu dochází.

Skutečnost, že tato humorná povídka byla jako „zpráva“ převzata mnoha českými médii, svědčí spíše o profesionální úrovni redaktorů, pro něž je senzace důležitější než serióznost. To je taky důvod, proč tento článek těžko získá stejný prostor, jako zpráva, na niž reaguje.

Vydáno: 19. 4. 2010

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková společnost, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION