Fotovoltaika – pravděpodobné výkupní ceny pro rok 2011

Výkupní ceny pro rok 2008 byly stanoveny na základě technicko-ekonomických parametrů podle vyhlášky ERÚ č. 475/2005 Sb. v aktuálním znění (novela z roku 2007). Pro rok 2010 již stanovení výkupních cen vycházelo z novější novely z roku 2009. Protože však zákon č. 180/2005 Sb. umožňuje snížit výkupní cenu nejvýše o 5 %, nebyly novelizované hodnoty využity.

Vyhláška má pouze informativní charakter, jejím prostřednictvím ERÚ sděluje, jaké hodnoty používá ve výpočtech ekonomické návratnosti. Nejedná se tedy o požadavky na nové zdroje. Pokud však nová fotovoltaická elektrárna splní požadavky vyhlášky, je zaručena návratnost vložených finančních prostředků kratší než 15 let při přiměřeném zisku.

Tabulka: Technicko-ekonomické parametry podle vyhlášky ERÚ č. 475/2005 Sb.
Kategorie
výkonu
Investiční nákladyRoční využití výkonu
2007200920072009
Kč/WpKč/WpWh/WpWh/Wp
Do 30 kWp135110935980
Nad 30 kWp135909351000

Vyhláška č. 475/2005 Sb. byla dosud novelizována ve dvouletých intervalech (2007 a 2009). Pro příští rok budou tedy pravděpodobně použity současné hodnoty uvedené v tabulce pro rok 2009. Je však nutno připustit i variantu, že vyhláška bude mimořádně novelizována v letošním roce v reakci na loňský propad cen fotovoltaických komponent. ERÚ v letošním roce zjišťoval současné investiční náklady fotovoltaických elektráren.

Vyjděme z předpokladu, že výkupní cena byla stanovena na odpovídající úroveň pro rok 2008 ve výši 13,46 Kč/kWh na základě technicko-ekonomických parametrů z roku 2007. Pro rok 2010 potom jednoduchým násobením a dělením čísly z výše uvedené tabulky (trojčlenka dvakrát za sebou) dostáváme základ pro výkupní ceny pro rok 2010 a 2011. Pro kategorii do 30 kWp vychází výkupní cena 10,46 Kč/kWh a podobně 8,39 Kč/kWh pro kategorii nad 30 kWp.

V Německu budou v roce 2011 v odpovídajících kategoriích výkupní ceny oproti uvedeným hodnotám nižší o 32 % pro malé střešní systémy respektive o 35 % až 37 % pro instalace na zemi. Naopak u střešních systémů do 100 kWp je rozdíl oproti Německu nižší než 20 %. Vzhledem k nižším cenám na německém trhu, nižším sazbám úvěrů a celkově lepším obchodním podmínkám lze rozdíl kolem 20 % považovat ještě za přijatelný. Nižší rozdíl je akceptovatelný, pokud české banky nabídnou výhodnější úrokové sazby a dodavatelé komponent obdobné ceny jako v Německu.

Pokud by pro rok 2012 byly nastaveny výkupní ceny podle návrhu novely zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů na 6,00 Kč/kWh, byla by výkupní cena pro malé střešní instalace dokonce nižší než v Německu. Pro větší střešní instalace by výkupní cena byla srovnatelná s Německem. Pouze pro systémy na zemi by výkupní cena v Německu byla o necelých 20 % nižší, což je za současných tržních podmínek v České republice na hranici akceptovatelnosti.

Srovnání s Německem však platí pouze za předpokladu, že kurz koruny bude v návaznosti na dosavadní trend plynule posilovat k úrovni kolem 24 Kč/€ v roce 2012. Při oslabení koruny na úroveň kolem 28 Kč/€ by výše uvedené výkupní ceny přestaly být pro investice do fotovoltaiky v České republice atraktivní.

Bronislav Bechník, Czech RE Agency

Vydáno: 31. srpna 2010

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION