Fotovoltaika: za prací do USA?

Rozvoj fotovoltaiky se v České republice vrátil o několik let nazpátek. Pokud projde legislativním procesem nový zákon o podporovaných zdrojích v podobě komplexního pozměňovacího návrhu Hospodářského výboru, lze fotovoltaiku v České republice z hlediska těch, kdo v oboru pracují, považovat za mrtvou.

Investoři skrytí za neprůhlednou vlastnickou strukturou zahraničních firem budou ještě dlouhá léta vydělávat na zpomalení legislativních změn v letech 2009 a 2010. Je přitom velmi pravděpodobné, že si pozdržení nutných změn sami prolobovali tím, že v roce 2009 strašili arbitrážemi. Z těchto zisků však k výrobcům fotovoltaických komponent a nosných konstrukcí ani montážním firmám nic nepřiteče.

Jen výrobci fotovoltaických komponent přitom v současnosti vytvářejí téměř 2000 trvalých pracovních míst. Jejich produkce s výjimkou let 2009 a 2010 šla vždy z velké části na export. Současné výrobní kapacity se pohybují kolem 800 MWp fotovoltaických panelů ročně. Nelze přitom vyloučit, že vzhledem ke zmrazení trhu v České republice alespoň někteří výrobci přesunou své aktivity do jiných zemí.

Co však bude se zaměstnanci montážních firem? Ti, kteří se instalaci fotovoltaických systémů věnovali jako vedlejší činnosti, se většinou plně vrátili ke své původní profesi. Některé původně montážní firmy se již dnes zaměřují na servis a provoz fotovovoltaických elektráren pro investory, kteří pro své investice raději najmou správce, například proto, že jim chybí odborné vzdělání v oboru. Mnohé specializované firmy se de facto rozpadly, přestože ještě formálně existují.

Stále je však řada specialistů, kteří se věnovali výhradně fotovoltaice již před rokem 2007. Perspektiva, že budou nuceni se rekvalifikovat v době, kdy je ve světě patrný spíše nedostatek specialistů v oboru, pro ně asi bude málo lákavá. Odvážnější z nich mají šanci uplatnit se v zahraničí. Například v aktuální nabídce serveru GreenJobs je mezi novými nabídkami práce ve fotovoltaickém průmyslu v USA téměř čtvrtina požadavků na projektanty a montážní pracovníky.

Vydáno: 2. listopadu 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION