Fotovoltaika – instalovaný výkon na konci roku 2010 a STOP-stav

Vzhledem k rozporu informací publikovaných Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) a provozovatelem přenosové soustavy ČEPS, a. s. lze očekávat, že STOP-stav bude trvat minimálně do konce března 2011. Jeho následné uvolnění závisí na podílu Smluv o připojení s termínem připojení po 1. 3. 2011.

Na titulní webové stránce Energetického regulačního úřadu (ERÚ) je zhruba od poloviny loňského roku zveřejňován aktuální graf rozvoje fotovoltaických elektráren. Ještě na začátku minulého týdne bylo pod grafem uváděno, že data budou aktualizována k 10. dni následujícího měsíce a následně zveřejněna. Tato informace již na stránce www.eru.cz chybí, stejně jako tam chybí aktuální informace o instalovaném výkonu fotovoltaických elektráren. Stále je zveřejněn graf k 1. 12. 2010. Jediným zdrojem informací o aktuálním instalovaném výkonu fotovoltaických a větrných elektráren je proto v tomto okamžiku ČEPS.

Podle posledních informací poskytnutých Energetickým regulačním úřadem bylo k 29. prosinci 2010 instalováno 1650 MWp fotovoltaických elektráren. Dalších 130 MWp fotovoltaických elektráren mělo ve stejné době vydánu licenci, nebyly však připojeny k síti. Lze očekávat, že alespoň část těchto elektráren bude připojena do února 2011. Byly totiž dokončeny v průběhu loňského roku a od té doby čekají na připojení k elektrizační soustavě. Některé z nich však mají termín připojení až po 1. 3. 2011.

Naproti tomu na stránkách ČEPS je zveřejněna informace: „Podle informací ČSRES (Český svaz regulovaných energetických společností, jeho členy jsou ČEZ Distribuce, E-ON distribuce, PRE Distribuce a ČEPS, pozn. CZREA) bylo ke konci loňského roku (31.12.2010) připojeno do sítě 1727 MW výkonu FVE a 213 MW výkonu VtE. Během ledna a února se předpokládá, na základě uzavřených smluv, že bude připojeno dalších několik set MW výkonu.“

Kromě toho lze na stránkách ČEPS nalézt soubor Žádosti investorů o připojení VTE a FVE, kde je ve sloupci „Předpokládaný výkon ke konci 2010 v síti (součet instalovaného a nového výkonu)“ uvedena pro fotovoltaiku hodnota 2283 MWp. Dalších 555 MWp může být údajně podle odhadu ČEPS instalováno do 28. 2. 2010 na základě uzavřených Smluv o připojení.

Odhady ČEPS se sice v průběhu loňského roku výrazně snižovaly, stále však jsou výrazně vyšší, než údaje o vydaných licencích zveřejňované ERÚ. Kromě toho ČEPS k 31. 10. 2010 připravil v tabulce ve výše uvedeném souboru sloupec s názvem „Předpokládaný výkon ke konci 2010 v síti dle zjištění pro ERÚ“, v němž jsou hodnoty podstatně nižší, stále však přesahují údaje ERÚ o téměř 300 MWp. Otázka je, jaký výběr informací budou zástupci ČEPS a ERÚ prezentovat na dnešním (19. 1. 2011) jednání senátního Podvýboru pro energetiku.

Pokud pozvaný zástupce ČEPS odprezentuje pouze data publikovaná na webových stránkách ČEPS, je šance na zrušení STOP-stavu minimálně do konce března nulová. Další pokračování závisí na tom, jaký je podíl smluv, kdy investor s některou z distribučních společností uzavřel Smlouvu o připojení s termínem připojení po 1. 3. 2011 a vůbec nezahájil výstavbu.

Vydáno: 19. ledna 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION