Fotovoltaika – maximální přípustný výkon v elektrizační soustavě

ČEPS v Roční přípravě provozu uvádí, že v roce 2011 je mezní výkon ve 192 hodinách, tj. 2,2 % celkového času, nižší než 1650 MW. Ve skutečnosti je riziko překročení mezního výkonu pouze v 50 hodinách vyšší než 1 %. Počet hodin, kdy je riziko vyšší než 10 %, je o řád nižší.

Mezní činný výkon fotovoltaických a větrných elektráren, který je elektrizační soustava schopna akceptovat závisí na množství dostupných podpůrných služeb v elektrizační soustavě. Množství dostupných služeb je však možno poměrně jednoduše zvýšit. ČEPS v Roční přípravě provozu uvádí, že v roce 2011 je mezní výkon ve 192 hodinách, tj. 2,2 % celkového času, nižší než 1650 MW.

ANIMACE - Maximální přípustný výkon FVE + VTE v jednotlivých dnech

V animaci je simulován instalovaný výkon FVE 1820 MWp a výkon VTE 250 MW. Žlutooranžovými tóny je zobrazen výkon, jakého může s danou pravděpodobností (1 %, 3 %, 10 %, 30 % a 50 %) dosáhnout celková výroba neregulujících OZE.

Skutečný instalovaný výkon není znám, Energetický regulační úřad přestal tyto informace na svých stránkách zveřejňovat a neposkytuje je ani na dotaz. Informace prezentované v médiích je nutno považovat za neoficiální. Ministr Kocourek například v jednom ze svých vystoupení tvrdil, že instalovaný výkon FVE se pohybuje kolem 1900 MWp, zároveň však tvrdil, že podíl elektřiny z OZE v roce 2010 byl kolem 7,5 %, na základě informací ERÚ je však možno vypočítat pouze hodnoty 9,9 %, 8,3 % nebo 6,8 %, podle toho, k čemu výrobu elektřiny z OZE vztahujeme (čistá spotřeba, hrubá spotřeba, hrubá výroba).

Je vidět, že kritická situace se vyskytuje pouze ve vybraných dnech (Velikonoce a první květnový víkend), a i to pouze v poledních hodinách. Pouze v těchto dnech se pravděpodobnost překročení mezního výkonu může pohybovat nad 20 %. S pravděpodobností 1 % může být mezní výkon v případě extrémně příznivého počasí o víkendu překročen maximálně o 300 MW.

Celkový čas, kdy může být mezní výkon překročen alespoň s pravděpodobností 1 %, se pohybuje kolem 50 hodin. Při pravděpodobnosti překročení 10 % je počet hodin o řád nižší. V animaci byly využity informace prezentované na stránkách ČEPS a na 5. České fotovoltaické konferenci. Prezentované údaje není možno použít jako argumentaci pro zrušení STOP-stavu, k tomu by bylo nutno vypracovat podrobnější analýzu.

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková organizace, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost.

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION