Fotovoltaika: parita I - elektřina pro domácnosti

Parita je stav, kdy se ceny srovnávaných produktů vyrovnají. V případě fotovoltaiky můžeme paritu vyhodnocovat na několika úrovních jen ve srovnání s elektřinou z konvenčních zdrojů. Kromě toho lze srovnávat cenu elektřiny z fotovoltaiky s jinými zdroji energie.

Fotovoltaický systém, fotovoltaická elektrárna

Pojem fotovoltaická elektrárna je používán pro fotovoltaické systémy s licencí. Jedná se o systémy, které jsou připojeny do elektrizační soustavy a mají samostatné měření výroby elektřiny. Provozovatelé fotovoltaických elektráren mohou žádat o podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů prostřednictvím výkupní ceny nebo zeleného bonusu.

Naproti tomu malý fotovoltaický systém nemusí být při pojen do elektrizační soustavy. V případě, že připojen je, je nutno zamezit neoprávněným dodávkám elektřiny do distribuční soustavy. Podstatné je, že provozovatel nežádá o podporu prostřednictvím výkupních cen, proto nepotřebuje získat licenci.

Cena elektřiny pro domácnosti

Pro běžnou spotřebu domácnosti, která nevyužívá elektřinu k ohřevu teplé vody, se obvykle používá sazba D02d, při nižší spotřebě D01d. Zajímavá je situace v Praze, kde je při rovnoměrné spotřebě v průběhu týdne výhodnější sazba D61d určená jinak pro víkendový provoz.

Nemá vůbec smysl uvažovat v souvislosti s fotovoltaikou o vytápění elektřinou. I pro ostatní spotřebu však malý fotovoltaický systém může pokrýt celoroční spotřebu elektřiny jedině v kombinaci s jiným obnovitelným zdrojem.

Položky na faktuře za elektřinu lze rozdělit na dvě části – stálé platby a cena za dodanou elektřinu. Stálé platby nezávisí na množství odebrané elektřiny, čím je tedy spotřeba nižší, tím vyšší je podíl stálých plateb v ceně jedné kilowatthodiny. Závislost pro nejčastěji používané tarify pro domácnosti je v obrázku dole. Při spotřebě nižší než 1 MWh ročně se začínají významně projevovat stálé platby.

Porovnání ceny elektřiny pro domácnosti s výkupní cenou elektřiny z malých FV elektráren

Obrázek: Porovnání ceny elektřiny pro domácnosti s výkupní cenou elektřiny z malých FV elektráren

V grafu je uvedena výkupní cena elektřiny z malých fotovoltaických systémů. Lze předpokládat, že výrobní náklady elektřiny z malých fotovoltaických systémů budou srovnatelné nebo dokonce nižší. Pro období do roku 2020 je předpokládán pokles výkupních cen o 8 % ročně.

V nejbližší době lze očekávat, že výkupní cena elektřiny z fotovoltaických elektráren poklesne pod úroveň ceny elektřiny pro domácnosti. S ohledem na vývoj výkupních cen v Německu je dokonce pravděpodobné, že pokles bude výrazně rychlejší, než je uvedeno v grafu. Je proto možné, že výkupní cena elektřiny z malých fotovoltaických systémů dosáhne parity v nejbližších dvou letech i v České republice.

Falešná naděje – levná elektřina a bohatý ČEZ

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

Vydáno: 1. března 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION