Fotovoltaika – nejvýhodnější podpora v rámci EU

Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren jsou v České republice absolutně nejvyšší v rámci celé Evropské unie. Znamená to, že podpora fotovoltaiky je v České republice nejvyšší? Porovnáním zejména klimatických podmínek se ukazuje, že tato interpretace je chybná. Znázornění v mapě ukazuje, že zejména v jižních státech jsou podmínky výrazně výhodnější. Naopak na největším fotovoltaickém trhu – v Německu – jsou podmínky neporovnatelně horší než v České republice.

Dopadající sluneční záření

Z hlediska dopadajícího slunečního záření jsou podmínky v České republice srovnatelné s Německem, které je celosvětově největším trhem s fotovoltaikou. Vzhledem k poloze, geografii a poměrně malé rozloze je množství dopadajícího slunečního záření v rámci ČR poměrně vyrovnané, v nejvýhodnějších lokalitách je celková suma jen asi o 7 % vyšší než vážený průměr pro celé území. Ve většině států EU jsou klimatické podmínky ve srovnání s Českou republikou výrazně příznivější, rozdíly v rámci jednotlivých států jsou však obvykle výrazně vyšší.

Například v Rakousku nebo ve Švýcarsku jsou rozdíly mezi vysokohorskými polohami a nížinami v poměru téměř 2:1. Při srovnávání je však nutno vzít v úvahu, že v horských oblastech se jedná často o pozemky s obtížnou přístupností, v chráněných oblastech a bez potřebné infrastruktury. Využití výhodných podmínek se omezuje na horské chaty a podobné objekty, kde je naopak výhodou, že poměr mezi dopadlou energií v létě a v zimě je lepší než v nížinách.

Podobný poměr je ve Španělsku, Francii nebo Itálii mezi severními a jižními oblastmi. V těchto případech se však na rozdíl od Rakouska jedná o snadno využitelné lokality.

Úroveň slunečního záření v různých zemích Evropy

Obrázek: Úroveň slunečního záření v různých zemích Evropy [PVGIS]

V předchozích článcích byly v grafech porovnány podmínky podpory pro malé systémy (do 30 kWp, viz Výkupní ceny v Evropě - malé systémy) a pro velké systémy (nad 1 MWp, viz Výkupní ceny v Evropě - velké systémy). Malé systémy jsou obvykle instalovány na střechy rodinných domů, velké systémy téměř výhradně na zemi.

Česká republika se i přes nejvyšší výkupní cenu pohybuje v celkovém pohledu spíše uprostřed pořadí.

Roční výnos solárního systému

Při výpočtu finančního výnosu fotovoltaické elektrárny se vychází především z výkupní ceny a množství dopadajícího slunečního záření. Je zřejmé, že při vyšší úrovni slunečního záření může být i nižší výkupní cena výhodnější. Jak je přehledně znázorněno v níže uvedené mapě, Česká republika patří z hlediska výnosu k průměru Evropy. Naopak na největším fotovoltaickém trhu – v Německu – patří podmínky již dnes k nejméně výhodným, po očekávaném snížení výkupních cen se ještě zhorší.

Finanční výnosnost fotovoltaiky v Evropě – velké systémy

Obrázek: Finanční výnosnost fotovoltaiky v Evropě – velké systémy [CZREA]

V současnosti je v České republice roční výnos v závislosti na lokalitě asi o 10 až 30 % vyšší než v Německu u malých systémů a o 30 až 50 % vyšší u velkých systémů. Je však nutno vzít v úvahu, že úrokové sazby v Německu se pohybují těsně nad 4 % ročně, zatímco v ČR jsou téměř o 2 % vyšší. Rovněž investiční náklady FV systémů jsou v Německu obecně výhodnější než v ostatních státech EU, což poskytuje výhodu v případě exportu.

Investiční náklady fotovoltaických elektráren ve vybraných zemích EU

Obrázek: Investiční náklady fotovoltaických elektráren ve vybraných zemích EU [EPIA]

Srovnatelné úvěrové podmínky jako v České republice jsou i v jiných státech Evropy. Investoři, kteří mohou pro financování výstavby fotovoltaické elektrárny získat financování od německých bank, jsou proto v ostatních zemích EU ve znatelné výhodě. Naopak pro německé investory je za těchto podmínek výhodnější budovat fotovoltaické elektrárny v zahraničí. Export je navíc podporován německými hospodářskými a průmyslovými komorami, jež působí v ostatních státech EU (v České republice je to Česko-německá obchodní a průmyslová komora). Export německých technologií pro obnovitelné zdroje podporuje i štědře dotovaný program Renewables Made by Germany.

V té souvislosti lze očekávat ještě výraznější expanzi německých firem a zejména investorů do států s výhodnějšími podmínkami. Česká republika je z tohoto pohledu nejbližším cílem. Jak je však vidět ve výše uvedené mapě, jsou v řadě oblastí v jižních státech Evropy podmínky podpory výrazně výhodnější.

Závěr

Přestože je výkupní cena v České republice nejvyšší, vzhledem k vyšší úrovni slunečního záření jsou roční finanční výnosy fotovoltaických systémů v řadě oblastí na jihu Evropy výrazně výhodnější. Je otázka, co v rozhodování zahraničních investorů převáží, zda menší vzdálenost České republiky, nebo výhodnější podmínky v jižních státech. Je proto obtížné odhadovat vývoj v České republice do konce roku 2010.

Vydáno: 10. 4. 2010

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION