Fotovoltaika –výkupní ceny pro rok 2011 podle Energetického regulačního úřadu

Výkupní ceny pro rok 2008 byly stanoveny na základě technicko-ekonomických parametrů podle vyhlášky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č. 475/2005 Sb. v aktuálním znění (novela z roku 2007). Pro rok 2010 již stanovení výkupních cen vycházelo z novější novely z roku 2009. Protože však zákon č. 180/2005 Sb. umožňuje snížit výkupní cenu nejvýše o 5 %, nebyly novelizované hodnoty využity. Pro rok 2010 budou výkupní ceny stanoveny na základě novely vyhlášky, jejíž návrh ERÚ zveřejnil 13. 9. 2010.

Vyhláška má pouze informativní charakter, jejím prostřednictvím ERÚ sděluje, jaké hodnoty používá ve výpočtech ekonomické návratnosti. Nejedná se tedy o požadavky na nové zdroje. Pokud však nová fotovoltaická elektrárna splní požadavky vyhlášky, je zaručena návratnost vložených finančních prostředků kratší než 15 let při přiměřeném zisku. Navržené hodnoty však působí dojmem, že se ze strany ERÚ jedná o poněkud krutý žert.

Tabulka: Technicko-ekonomické parametry podle vyhlášky ERÚ č. 475/2005 Sb.
Kategorie
výkonu
Investiční nákladyRoční využití výkonu
200720092010200720092010
Kč/WpKč/WpKč/WpKč/WpWh/WpWh/Wp
Do 30 kWp13511075935980980
30 až 100 kWp135906093510001000
30 až 100 kWp135905593510001000

Vyhláška č. 475/2005 Sb. byla dosud novelizována ve dvouletých intervalech (2007 a 2009). Pro příští rok však budou pravděpodobně použity nové hodnoty uvedené v tabulce pro rok 2010. Uvedené hodnoty jsou obsaženy v návrhu novely zmíněné vyhlášky.

Podobně jako v předchozím článku vycházíme z předpokladu, že výkupní cena byla stanovena na odpovídající úroveň pro rok 2008 ve výši 13,46 Kč/kWh na základě technicko-ekonomických parametrů z roku 2007. Potom jednoduchým násobením a dělením čísly z výše uvedené tabulky (trojčlenka dvakrát za sebou) dostáváme základ pro výkupní ceny pro rok 2011. Pro kategorii do 30 kWp vychází výkupní cena 7,13 Kč/kW.h, 5,59 Kč/kW.h při výkonu od 30 do 100 kWp a 5,13 Kč/kW.h pro kategorii nad 100 kWp.

Tabulka: Výkupní ceny v roce 2011
Kategorie
výkonu
Česká republikaNěmecko 2)
Kč/kW.h €/kW.h 1) €/kW.h
Na střeše
Do 30 kWp7,13 0,28880,2907
30 až 100 kWp 5,590,22650,2765
0,1 až 1,0 MWp5,130,20760,2616
Nad 1,0 MWp5,130,20760,2182
Na zemi
Do 30 kWp7,130,28880,2135
30 až 100 kWp 5,590,22650,2135
Nad 100 kWp5,130,20760,2135
1) při kurzu 24,70 Kč/€
2) v okolí pozemních komunikací, na zemědělské půdě je výkupní cena nulová

V Německu, kde jsou vůbec nejnižší výkupní ceny v Evropě, budou v roce 2011 ve všech kategoriích výkupní ceny vyšší. Pro systémy do 30 kWp je rozdíl při současném kurzu koruny zanedbatelný, v kategorii do 100 kWp je rozdíl 22 %, nad 100 kWp dokonce 26 %, pro systémy nad 1000 kWp bude stále výkupní cena v Německu asi o 5 % vyšší. Dokonce i pozemní instalace budou v Německu podporovány více než v České republice.

Vzhledem k nižším cenám komponent fotovoltaických elektráren na německém trhu, nižším sazbám úvěrů a celkově lepším obchodním podmínkám by bylo přiměřené, aby výkupní ceny v České republice byly minimálně o 10 % vyšší. Menší rozdíl lze z hlediska investorů akceptovat v případě, že banky nabídnou úvěrové podmínky srovnatelné s Německem. Lze proto očekávat, že do fotovoltaiky budou v České republice investovat jen nadšenci, případně investoři, pro něž je zisk prostřednictvím výkupní ceny podružný, protože vydělají na vedlejších efektech. Například ČEZ může i při nulových ziscích vydělávat na prodeji emisních povolenek, které dostal od poslanců zdarma.

Porovnání vývoje výkupních cen v České republice a v Německu Obrázek: Porovnání vývoje výkupních cen v České republice a v Německu

Ve vyhlášce opět chybí rozdělení na pozemní a střešní instalace. Například v Německu jsou výkupní ceny pro systémy na střechách o 30 % vyšší než na zemi. Paradoxně proto jediná kategorie, pro niž výkupní ceny v České republice budou vyšší než v Německu, jsou systémy do 30 kWp na zemi. Protože obecně jsou systémy na zemi levnější, je možné, že do budoucna bude právě tato kategorie jediná výrazněji obsazená.

Není přitom jasné, z jakých podkladů ERÚ při stanovení technicko-ekonomických parametrů vycházel. Na základě investičních nákladů reálných projektů v České republice, které Energetickému regulačnímu úřadu poskytla Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO), by přiměřené výkupní ceny byly až o 2 Kč/kW.h vyšší. Je sice pravda, že některé německé firmy nabízejí na českém trhu ceny až o třetinu vyšší než v Německu, podobná situace však panuje i v jiných oborech. Jedním z důvodů je kurzové riziko, protože oslabení koruny podobné přelomu roku 2008/2009 by mohlo ohrozit výnosnost investice.

Další podstatný rozdíl je, že v Německu pro instalaci na střechu vlastního rodinného domu stačí zavolat instalační firmu a po nainstalování oznámit distribuční společnosti, že má elektrárnu připojit. V České republice i pro systémy do 5 kWp je nutno o připojení požádat, přičemž v současnosti bude žádost zamítnuta. Kromě toho některé stavební úřady vyžadují i pro tak malé systémy stavební povolení, přestože pro výkonově srovnatelné termální kolektory stavební řízení vůbec není vyžadováno.

Srovnání s Německem však platí pouze za předpokladu, že kurz koruny zůstane na současné úrovni kolem 24,70 Kč/€. Oslabení koruny na úroveň nad 25 Kč/€ by investice do fotovoltaiky v České republice v podstatě znemožnilo.

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková organizace, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost.

Vydáno: 13. září 2010

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION