Fotovoltaika – vývoj investičních nákladů

Investiční náklady fotovoltaických elektráren v celém světě klesají rychleji, než bylo ještě před několika lety očekáváno. Kromě vývoje na světových trzích se na trendu v České republice podílí i posilování koruny.

Investiční náklady fotovoltaických elektráren v minulosti klesaly průměrně o 20 % při každém zdvojnásobení celosvětově instalovaného výkonu. Jedná se o dlouhodobý trend, v některých kratších obdobích investiční náklady dočasně stagnovaly, protože ceny panelů rostly. Pro nejbližší roky je očekáváno pokračování tohoto trendu, v pozdějším období se pokles investičních nákladů pravděpodobně zpomalí. Bude to v době, kdy elektřina z fotovoltaiky bude levnější než z jiných zdrojů.

Ceny panelů na maloobchodním trhu v USA a EU

Obrázek: Ceny panelů na maloobchodním trhu v USA a EU [Solarbuzz]

Díky proměnlivému kurzu dolaru k euru jsou závislosti vyjádřené v jednotlivých měnách odlišné, celkový trend poklesu nákladů je však vždy zřejmý. Při přepočtu aktuálním kurzem se ukazuje, že ceny panelů v Evropské unii jsou vyšší než v USA.

V České republice je v posledních letech díky výrazným změnám kurzu koruny situace podstatně složitější. Zatímco na německém trhu začal pokles cen panelů na přelomu let 2008 a 2009, prudké oslabování koruny ve stejné době vedlo k růstu cen panelů na trhu v České republice. O to rychlejší byl propad cen panelů v souvislosti s rychlým posílením koruny ve druhém čtvrtletí roku 2009.

Ceny panelů v EU a USA přepočítané kurzem koruny

Obrázek: Ceny panelů v EU a USA přepočítané kurzem koruny [Solarbuzz]

V ročních průměrech se však krátkodobé výkyvy neprojevují. Proto byly v České Republice průměrné investiční náklady v roce 2009 nižší než v roce 2008. Koruna nadále, i když již mírnějším tempem, posiluje. Tento trend opět zvýrazňuje pokračující pokles investičních nákladů. Problém je, že budoucí kurz české koruny je předvídatelný mnohem hůře, než budoucí výroba fotovoltaických elektráren. Opačným směrem působily v České republice nepřiměřeně vysoké výkupní ceny. Investiční náklady v roce 2010 proto byly vyšší, než by byly v situaci, kdy by výkupní ceny byly nastaveny na optimální úroveň.

Přesto skutečný vývoj vysoce předčil očekávání Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu (NEK, tzv. Pačesovy komise). Podle prognózy zveřejněné v závěrečné zprávě této komise byly v roce 2010 očekávány investiční náklady fotovoltaických elektráren kolem 90 Kč/Wp. I malé systémy na střechách rodinných domů byly často pořizovány za ceny nižší.

Očekávaný vývoj parametrů fotovoltaických elektráren

Tabulka: Očekávaný vývoj parametrů fotovoltaických elektráren [NEK]

Cenový vývoj v roce 2009 však předčil i očekávání odborníků z Evropské asociace fotovoltaického průmyslu, kteří předpokládali pokles cen kolem 15 %. Je zřejmé, že na poklesu cen se v roce 2009 významně podílela finanční krize. Rovněž zprovoznění velkých výrobních kapacit solárního křemíku v Číně bylo očekáváno přibližně o rok později.

Prognózy a skutečný vývoj investičních nákladů

Obrázek: Prognózy a skutečný vývoj investičních nákladů v České republice [NEK, EPIA, CZREA]
(malé systémy – do 30 kWp; velké systémy – nad 1 MWp; EPIA – 1 MWp, dodávka na klíč; NEK – neuvedeno)

Otázka budoucího vývoje investičních nákladů v České republice má smysl pouze v případě, že fotovoltaické elektrárny vůbec budou instalovány. Pokud bude zrušen zákaz povolování nových fotovoltaických elektráren, nohou investiční náklady klesnout na úroveň jen mírně vyšší než v Německu. Rozvoj fotovoltaiky potom bude záviset na kurzu koruny. Pokud koruna výrazněji oslabí, přestanou být investice do fotovoltaiky při současných výkupních cenách zajímavé i pro nadšence.

Vydáno: 28. ledna 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION