Fotovoltaika – zvyšování ceny elektřiny

V poslední době začala média ve větší míře využívat informace z webu www.czrea.org.

Zřejmě ve snaze o senzaci jsou však některé informace chybně interpretovány.

Například údajně rozporujeme zvyšování ceny elektřiny z důvodu boomu fotovoltaických elektráren. Pozorný čtenář, který si prohlédne grafy publikované na našich stránkách a přečte odpovídající pasáže, snadno zjistí, že uznáváme, že zvýšení cen v důsledku boomu fotovoltaiky může být významné. Upozorňujeme však zároveň, že jsou některé položky, jejichž dopad na cenu elektřiny byl v minulosti výrazně vyšší, přičemž do budoucna lze očekávat další zvyšování těchto položek.

Podobně netvrdíme, že liberalizace trhu v současnosti zvyšuje cenu elektřiny. Pouze jsme zjistili, že to byla nejvýznamnější položka do roku 2009, kdy se jednalo o více než 80 haléřů na kW.h. Vzhledem k současnému vývoji na energetické burze, kde jsou oproti loňsku ceny nižší, se domníváme, že cena silové elektřiny by mohla pro příští rok klesnout, a tím částečně kompenzovat příspěvek na OZE, DZ a KVET.

Kromě toho v letošním roce byl pokles cen silové elektřiny výrazně nižší než pokles cen na burze. Právě skutečnost, že ceny klesly méně, dává příležitost alternativním obchodníkům, kteří zřejmě umí efektivněji využít pohyby na burze.

Majitelé fotovoltaiky (k nimž patří i ČEZ), inkasují 12 Kč/kWh zejména díky liknavosti MPO při přípravě novely zákona č. 180/2005 Sb., a dále díky obstrukcím ODS při jejím projednávání. Výkupní cena a následně instalovaný výkon a v důsledku toho i celkové náklady mohly být nižší, kdyby ERÚ dostal již loni možnost, kterou má až pro příští rok. Ještě další "drobnost" – ČEZ Distribuce, a. s. "vykupuje" elektřinu z fotovoltaických systémů provozovaných v režimu zelený bonus za 0,00 Kč/kWh (slovy: zdarma), ale prodává ji za běžnou cenu, a ještě k tomu ušetří za emisní povolenky. Ostatní distribuční společnosti vykupují tuto elektřinu za vyšší ceny.

Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková společnost, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

Vydáno: 10. září 2010

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION