Komentáře k přehledu tisku

Odhady instalovaného výkonu

Za povšimnutí stojí, že Energetický regulační úřad (ERÚ) vytrvale opakuje, že již v polovině roku odhadoval instalovaný výkon na 1650 MWp. Ve skutečnosti ERÚ pracoval se třemi odhady:

  • nízký = 1400 MWp
  • střední = 1500 MWp a
  • vysoký = 1600 MWp

Tyto odhady byly ve druhé polovině roku mnohokrát prezentovány v rámci diskusí o předpokládaných nákladech na podporu OZE v roce 2011 a v letech následujících.

Oficiální odhad CZREA ze září 2010 byl 1200 MWp jen za rok 2010, tj. kumulativně přes 1650 MWp. Tento odhad byl publikován na Ekolistu 4. října 2010, viz Názor Czech RE Agency na Ekolistu. Odhad se od reality lišil v dynamice, očekávali jsme pomalejší přírůstek v říjnu a listopadu a rychlejší finiš v prosinci. V rámci CZEPHO jsme však byli jediní, kdo vytrvale od začátku roku odhadoval více než 1000 MWp v roce 2010.

ČEZ v té době prezentoval v médiích odhad, že jen za rok 2010 bude instalováno 1800 MWp nových fotovoltaických elektráren, viz Fotovoltaika: odhady instalovaného výkonu v roce 2010. Z tohoto přehnaného odhadu vyplýval dramatický růst cen elektřiny.

Nejdramatičtější odhady však publikoval ČEPS. V druhé polovině roku se pohybovaly mezi 2679 a 3093 MWp. V tomto případě už je jedno, jestli se jednalo o nově instalovaný výkon v roce 2010 nebo celkový výkon všech FVE na konci roku. V tomto pásmu se pohyboval odhad Czech RE Agency v lednu 2010, tj. před zavedením stop-stavu a následné legislativní smrště.

Celkový prostor pro fotovoltaiku

Josef Fiřt, předseda ERÚ, však vyslovil i jinou zajímavou myšlenku: „Tento stav tzn., 1650 instalovaného výkonu megawatt ve fotovoltaice a zhruba 240, 280 ve větru, tento proces zatím přenos neohrozí, ale kdyby nárůst byl výrazně přes 2000 (studie EGÚ Brno uvádí mezní hodnotu 2268 MWp, pozn. CZREA) u fotovoltaik instalovaného výkonu, pak by už mohly být dny nebo hodiny, kdy soustava nebude bezpečná.“

Podle názoru CZREA to dává jednoznačně prostor pro minimálně 50 MWp ročně do roku 2020 i v případě, že do února budou realizovány všechny FVE, jež mají vydánu licenci, tj. celkem téměř 1800 MWp. Rovněž oficiální požadavek CZEPHO – 100 MWp ročně ve střešních instalacích do 30 kWp – je z tohoto pohledu možno považovat za ještě reálný. Lze totiž předpokládat, že s rozvojem chytrých sítí se bude kapacita pro připojení neregulujících OZE zvyšovat.

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

Vydáno: 6.ledna 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION