Fotovoltaika: odhady instalovaného výkonu v roce 2010

Nejpřesnější odhad instalovaného výkonu v roce 2010 bude znát Energetický regulační úřad (ERÚ) již dnes (30.11.2010). Vzhledem k zákonným lhůtám je ERÚ povinen zadministrovat v letošním roce pouze žádosti o licence podané do konce listopadu 2010. Již v listopadu roku 2009 bylo přitom zřejmé, že v letošním roce dojde k nekontrolovatelnému boomu fotovoltaiky. Každé oznámení o snížení výkupní ceny totiž motivuje investory k urychlení jejich investic.

Taková situace v České republice nastala poprvé v roce 2008, kdy Energetický regulační úřad oznámil počátkem listopadu snížení výkupní ceny pro rok 2009 o 5 %. V průběhu následujících dvou měsíců byly dokončeny téměř všechny rozestavěné fotovoltaické elektrárny. Objem licencí udělených v prosinci byl vyšší než za celý rok předtím. Celkově bylo nainstalováno 65 MWp (téměř celý rok 2009 ERÚ uváděl hodnotu 54 MWp). Odhad instalovaného výkonu (pro rok 2010) z roku 2006 byl 29 MWp, byl tedy překonán o dva roky dříve.

Vývoj instalovaného výkonu do roku 2009

Obrázek: Vývoj instalovaného výkonu do roku 2009

Obdobná situace následovala v roce 2009. Rozdíly byly tři: především snížení výkupní ceny oznámilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, dále měl být s platností od 1. 1. 2010 novelizován zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů a proto snížení výkupní ceny bylo odhadováno minimálně o 15 %, ale zejména do termínu ohlášené změny zbývaly více než 4 měsíce. Že investoři dokončili, co se dalo, bylo snadno předvídatelné.

Co však bylo podstatnější, ještě na konci září 2009 byly uzavírány nové kontrakty s termínem dokončení v listopadu 2009. Samotná výstavba megawattové elektrárny trvala v té době zkušeným firmám 1 až 2 měsíce. Nejodvážnější zveřejněný odhad instalovaného výkonu z konce září 2009 byl 300 MWp. Czech RE Agency v té době odhadovala instalovaný výkon na 260 MWp, který byl zkreslen skutečností, že k 1. 1. 2009 ERÚ udával instalovaný výkon 54 MWp, podle novějších informací však uvádí 65 MWp. Z odhadu 260 MWp vycházel Energetický regulační úřad při stanovení příspěvku na podporu fotovoltaiky na konci listopadu 2009. Skutečnost předčila všechna očekávání, instalovaný výkon přesáhl 460 MWp, přitom na začátku listopadu 2009 byl pouze 133 MWp.

Vláda však tzv. „malou“ novelu zákona č. 180/2005 Sb. připravila až v polovině listopadu, již s návrhem platnosti od 1. 1. 2011. Následně navíc novela díky obstrukcím zamrzla v Poslanecké sněmovně. Výkupní ceny pro rok 2010 byly proto sníženy o pouhých 5 %. Co následovalo, se podobá situaci ve Španělsku v roce 2008. Výnosnost investic přesáhla 15 % a v některých případech se přiblížila obvyklé výnosnosti v českém elektrárenství (zisk ČEZu při obratu 144 mld. je 40 mld., tj. téměř 30 %) a přilákala spekulativní investory, kterým je lhostejný jak osud fotovoltaiky, tak ochrana životního prostředí a příbuzné obory.

Na začátku roku 2010 se odhady, kolik bude nainstalováno v letošním roce, pohybovaly ve velmi širokém rozpětí i v rámci fotovoltaického průmyslu. Nováčci v oboru si nedokázali představit, že by mohlo být nainstalováno více než v roce 2009. Ovšem i většina odborníků s několikaletou praxí se domnívala, že se za rok nestihne nainstalovat více než 800 MWp, což byl do nedávna i oficiální názor České fotovoltaické průmyslové asociace. Pouze Czech RE Agency, mimo jiné na základě zkušeností ze Španělska v roce 2008, předpokládala, že za stávajících podmínek, bude nainstalováno minimálně 1000 MWp nových fotovoltaických elektráren a nelze vyloučit ani hodnoty vysoko nad 2000 MWp, protože v postatě chyběla jakákoli technická a legislativní omezení.

Naproti tomu vycházet z objemu rezervací, které na začátku roku 2010 přesáhly 5000 MWp, případně žádostí, jejichž objem přesáhl dokonce 8000 MWp, bylo absurdní. Až 80 % rezervací byly spekulace, jejichž cílem bylo rezervovaný výkon výhodně prodat (rezervace výkonu byla v podstatě zdarma). Nutno připustit, že se to mnoha spekulantům podařilo, přesto je v závěru roku objem smluv o připojení méně než poloviční. Problém rezervací přitom vůbec nemusel narůst do takového rozsahu. Czech RE Agency již na 3. České fotovoltaické konferenci v listopadu 2008 navrhovala omezit platnost rezervace na půl roku až jeden rok a zavést zálohu ve výši 1000 Kč/kWp, která by byla vratná pouze v případě realizace fotovoltaické elektrárny. Diskuse byli přítomni nejméně jeden zástupce distribuční společnosti a jeden zástupce Energetického regulačního úřadu. V současnosti je zavedena záloha ve výši 150 nebo 640 Kč/kWp v závislosti na typu připojení.

Na začátku roku 2010 byl na českém trhu reálný nedostatek klíčových komponent fotovoltaických elektráren – panelů a střídačů. Výrobní kapacity většiny firem byly vyprodány do konce roku, vše směřovalo na trh do Německa, kde je v letošním roce očekáváno až dvojnásobné překonání loňského rekordu instalovaného výkonu. V objemech objednávek nebyl pozorovatelný vliv ohlášeného snížení výkupních cen v Německu, které bylo očekáváno v první polovině roku. V řadě zemí EU přitom již na začátku roku 2010 byly výnosy investic do fotovoltaiky vyšší. Bylo proto možno očekávat, že alespoň část komponent bude německými obchodníky po snížení výkupních cen uvolněna pro ostatní trhy.

V únoru 2010 byl vyhlášen tzv. stop-stav, tj. zákaz poskytování nových rezervací výkonu pro obnovitelné zdroje energie (v médiích chybně interpretováno jako zákaz připojování nových fotovoltaických elektráren). Toto opatření se významně dotklo malých instalací na střechách budov, jejichž rozvoj se v současnosti téměř zastavil. Celkový dopad stop-stavu na instalovaný výkon v letošním roce je však zanedbatelný, protože podíl malých instalací na střechách se pohybuje v jednotkách procent, zatímco velké megawattové parky na zemědělské půdě jsou budovány zvýšenou rychlostí.

Na druhou stranu mediální hysterie způsobila, že některé obce se postavily proti výstavbě fotovoltaických elektráren v jejich katastru, podíl těchto případů je obtížné odhadovat, může se však jednat až o řádově desítky procent. Kromě toho je zřejmé, že z různých důvodů část rezervovaných kapacit bude dokončena až v následujícím roce.

V září se odhad instalovaného výkonu (přesněji vydaných licencí) podle Czech RE Agency pohyboval kolem 1200 MWp, tj. minimálně 1650 MWp kumulativně (100 MWp v září, 150 MWp v říjnu, 200 MWp v listopadu a 400 MWp v prosinci). Ve stejné době ČEZ odhadoval instalovaný výkon nových fotovoltaických elektráren na více než 1800 MWp, což by odpovídalo 2260 MWp kumulativně. Na základě tohoto odhadu ČEZ strašil drastickým zvýšením ceny elektřiny pro domácnosti. ERÚ v té době odhadoval celkový instalovaný výkon na 1500 až 1600 MWp, tj. přibližně 1050 až 1150 MWp. Podle aktuálních informací ERÚ dosáhl k 29. 11. 2010 instalovaný výkon 1273 MWp.

Jediným legislativním opatřením, které skutečně odradilo některé investory od výstavby projektů, je retroaktivní 26% odvod z výkupní ceny. Pokud Senát návrh zákona zamítne, případně schválí nižší odvod, budou tito investoři zklamáni. Byla dokonce vyslovena domněnka, že nikdy nebyl záměr odvod skutečně zavést, proto je schvalování zákona Senátem záměrně odsunuto na pozdější dobu, aby odvod byl zrušen až poté, kdy zastavené projekty investoři nebudou mít šanci dokončit. Jedná se však o spekulaci, která není podložena žádnými informacemi z politických kruhů. Byla zdůvodněna pouze faktem, že právě toto opatření považují spekulativní investoři za skvělou příležitost k arbitrážím a předpokladem, že tato skutečnost musí být vrcholným českým politikům dobře známa.

Vydáno: 30.listopadu 2010

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION