Publikace IEA - Perspektivy solární energie

Solar Energy PerspectivesMezinárodní agentura pro energii (IEA – International Energy Agency) dnes vydala publikaci Solar Energy Perspectives (Perspektivy solární energie) – první hloubkovou studii obnovitelného zdroje v historii agentury.

V pouhých 90 minutách dopadne na Zemi dostatek slunečního záření, aby pokrylo celoroční spotřebu energie celého lidstva. Přestože je sluneční energie tak hojná, představuje v současnosti nepatrný zlomek energetického mixu. To se však rychle mění v důsledku globální snahy o zlepšení přístupu k energii, zvýšení bezpečnosti dodávek energií a zmírnění změn klimatu.

Po celém světě státy i firmy investují do solárních výrobních kapacit v nebývalém rozsahu. V důsledku toho náklady nadále klesají a technologie se zlepšují. Studie IEA podává odborný pohled na solární technologie a rozvoj trhu jak ve vyspělých tak i v rozvojových ekonomikách. Zároveň poskytuje příklady nejlepších a nejmodernějších řešení. Může být užitečnou pomůckou pro zákonodárce, zástupce průmyslu a další zájemce při rozhodování, jak nejlépe využít, kombinovat a úspěšně prosazovat solární energie: solární vytápění a chlazení, fotovoltaické a solární tepelné elektrárny a solární paliva.

Na závěr v analýze pravděpodobného vývoje sektorů spotřebovávajících elektřinu a další druhy energií, jimiž jsou především stavebnictví, průmysl a doprava, se zabývá vedoucí rolí, kterou může solární energie hrát v budoucím energetickém mixu.

Publikaci je možno objednat v tištěné i elektronické podobě na http://www.iea.org/W/bookshop/add.aspx?id=411

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková společnost, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost.

Vydáno: 1. prosince 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION