Výkupní cena – hledejme řešení bez hysterie

Czech RE Agency, o. p. s. od začátku podporuje snahu Energetického regulačního úřadu regulovat výkupní ceny na udržitelnou úroveň. Jsme si dobře vědomi, že současný boom fotovoltaiky v České republice je dlouhodobě neudržitelný. Zatímco investoři po odeznění boomu přejdou do jiného oboru nebo do jiných regionů, negativní emoce dopadnou na český fotovoltaický průmysl a všechny, kdo jsou s ním spojeni.

Postoj Evropské fotovoltaické průmyslové asociace (EPIA) v této otázce je jednoznačný – výkupní ceny musí být přiměřeně vysoké. Nesmí například zahrnovat náklady vyplývající ze spekulativních operací. Je nutno zabránit, aby se v České republice opakovala situace, která nastala ve Španělsku v roce 2008. EPIA proto provedla šetření systémů podpory fotovoltaiky v evropských zemích a dospěla k závěru, že optimální vnitřní výnosové procento projektu je kolem 8 % pro soukromé investory a 10 % pro institucionální investory. Při nižší podpoře se obor rozvíjí pomalu a nelze splnit cíle pro rok 2020 a oddaluje se dosažení tzv. parity s konvenční elektřinou. Při vyšší podpoře dochází k boomu, který ohrožuje důvěru jak ve fotovoltaiku, tak v důsledku i v ostatní obnovitelné zdroje energie.

Energetický regulační úřad již v polovině loňského roku na situaci ve fotovoltaice upozorňoval. Ministerstvo průmyslu a obchodu relativně rychle reagovalo – již 24. 8. 2010 vydalo tiskovou zprávu, v níž oznámilo, že hodlá od 1. 1. 2010 snížit výkupní ceny pro fotovoltaiku až o 30 % pro velké instalace (www.mpo.cz/dokument63703.html). Czech RE Agency na tuto zprávu pozitivně a střízlivě reagovala a přednesla i některé návrhy na řešení (www.czrea.org/news/22/102).

Zdá se však, že však, že v uvedené době se jednalo pouze o populistické prohlášení. Rovněž v současnosti jsou pro české politiky důležitější diskuse o spotřební dani z piva, přestože se jedná o daňový výnos asi 1 mld. Kč ročně (www.czrea.org/cs/energetika-a-legislativa-v-cr/novela-180-05022010). Naproti tomu novela zákona č. 180/2005 o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů, která by mohla ušetřit odběratelům až 10 mld. Kč ročně, se na program jednání vůbec nedostala.

Související mediální kampaň a nedávné kroky ČEPS a distribučních společností přitom působí dojmem, že cílem je fotovoltaiku v České republice zlikvidovat. Publikované informace jsou vytrženy z kontextu a působí potom děsivým dojmem. Mnohé vyvozené důsledky jsou hystericky přehnané a staví jejich autory do pozice nesmiřitelných odpůrců obnovitelných zdrojů.

Je například známo, že celá řada rezervací výkonu je čistě spekulativních. Jejich podíl je sice obtížně odhadnutelný, může však být až 80 %. Stejně tak je přehnané tvrzení, že mez stability přenosové soustavy je 1000 MW výkonu ve větrných a fotovoltaických elektrárnách, i kdyby se jednalo o aktuální výkon a nikoli o instalovanou kapacitu. Přenosová soustava se v ČR bez problémů vyrovnala se změnou výkonu 1700 MW.

Obavy z arbitráží jsou na jednu stranu oprávněné, je však otázka, jaká by byla úspěšnost těchto arbitráží v případě, že by výkupní cena byla snížena od 1. 1. 2010 například o 15 %. Vláda se ani nepokusila vyžádat si na toto téma právní expertízu a termín změny odsunula až na 1. 1. 2011.

Podrobnosti k jednotlivým tématům budou průběžně publikovány na stránkách Czech RE Agency a poskytovány médiím v tiskových zprávách.

Vydáno: 19. 2. 2010

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION