Fotovoltaika – snížení výkupních cen v Německu

Spolkový sněm (dolní komora) schválil 6. 5. 2010 vládní návrh na mimořádné jednorázové snížení výkupních cen elektřiny z fotovoltaických elektráren. O mimořádném snížení výkupních cen se v Německu začalo diskutovat v rámci předvolební kampaně na podzim 2009, přednesly jej strany současné vládní koalice. Návrh reaguje na významný pokles investičních nákladů fotovoltaických elektráren, který začal v posledním čtvrtletí roku 2008, viz obrázek 1.

pokles investičních nákladů fotovoltaických elektráren

Meziroční pokles výkupních cen je v současnosti v Německu zhruba dvakrát vyšší než v České republice, přesnější informace jsou uvedeny v tabulce 1 dole. Zatímco v zákoně č. 180/2005 Sb. byl meziroční pokles definován jako maximální, v německém zákoně je přímo určena hodnota na několik let dopředu. Do roku 2008 byl pro instalace na zemi rychlejší pokles než pro instalace na budovách. Od roku 2009 je rychlejší pokles výkupní ceny i pro velké instalace na budovách (nad 100 kWp).

Pokles výkupní ceny oproti předchozímu roku

Tabulka 1: Pokles výkupní ceny oproti předchozímu roku, srovnání s ČR

Schváleno bylo úplné zrušení podpory pro instalace na orné půdě. Výkupní cenu budou moci žádat pouze instalace na tzv. konverzních plochách (brownfieldy, vojenské prostory…). Celkové snížení výkupní ceny ve srovnání s rokem 2010 se pohybuje mezi 20 a 25 %, viz tabulka 2. Je však nutno upozornit, že v Německu je dlouhodobě výkupní cena pro malé systémy na budovách asi o 40 % vyšší než podpora pro systémy na zemi.

Celkové snížení výkupní ceny ve srovnání s rokem 201

Tabulka 2: Pokles výkupní ceny v Německu v roce 2010

Většina výrobních kapacit fotovoltaického průmyslu se nachází ve východoněmeckých spolkových zemích. Očekává se proto ještě výrazná diskuse ve Spolkové radě (horní komora), která bude novelu schvalovat v následujícím kroku. Zástupci východoněmeckých spolkových zemí již oznámili, že budou hájit zájmy fotovoltaického průmyslu, zejména s ohledem na zaměstnanost. Další důvod k diskusi je, že v souvislosti s odezněním finanční krize se očekává mírný růst cen panelů, které jsou dnes podhodnoceny (Jsou současné ceny FV panelů racionální?).

K dalšímu snížení výkupních cen o 9 % dojde v Německu od 1. 1. 2010. Pokles se může zvýšit o další procento na každých 1000 MWp, o které instalovaný výkon překročí plánovanou hodnotu 3500 MWp. Naopak pokles se sníží o 1 % na každých 500 MWp, pokud bude roční instalovaný výkon nižší.

Vydáno: 9. 5. 2010

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková společnost, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

Klíčová slova: Německo, podpora, výkupní cena, obnovitelné zdroje energie, fotovoltaika, OZE, novela

Související články:

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION