Solární daň – vliv na cenu elektřiny

Snad ve všech médiích se diskutuje, jako by solární daň byla, když ne jediné, tak přinejmenším nejdůležitější opatření, které má omezit růst ceny elektřiny v příštím roce.

Rozeberme si čísla, která jsou v souvislosti s růstem cen elektřiny publikována:

Celkové náklady na podporu OZE, DZ a KVET32 mld. Kč
Náklady na podporu fotovoltaiky 20 mld. Kč
Výnos „solární daně“ 4 mld. Kč

Uvádí se, že za těchto podmínek vzroste cena pro domácnosti o 11,2 % respektive pro podniky o 14,5 %.

Ponechme nyní stranou, že diskuse často působí dojmem, jako by za celé zdražení mohla jen fotovoltaika. Většinou se zcela ignoruje vliv nákladů na distribuci, které rostou i v době krize, kdy ceny veškerého zboží klesají.

Z prezentovaných čísel lze odhadovat, že i kdyby solární daň byla z novely úplně odstraněna, zvýšilo by to cenu elektřiny asi o 1,5 %.

Překvapivé však je, že snížení ceny silové elektřiny až o 20 % pro průmyslové podniky a o 10 % pro domácnosti (proč ten rozdíl?), které svým klientům nabízí E-ON, se v cenách elektřiny zřejmě neprojeví, přestože cena silové elektřiny je dominantní složkou celkové ceny elektřiny pro průmyslové odběratele připojené do sítí VN a VVN.

Hlavní problém „solární daně“ je v jejím retroaktivním působení. Investoři naprosto pragmaticky reagovali na podmínky, které byly nastaveny zákonem a cenovým rozhodnutím. Tyto podmínky skutečně byly v druhé polovině loňského roku a zejména letos extrémně výhodné. I kdybychom se pohybovali v oblasti charity a požádali obdarované o vrácení části daru, zřejmě by se nám vrátilo velmi málo.

Jenže tady se jedná o tvrdý byznys a stát chce po realizaci investic změnit podnikatelům podmínky. Je to stejné, jako by stát po vybudování továrny Hyundai požadoval zaplacení zvýšeného odvodu ze zabrané zemědělské půdy. Každému je snad jasné, jak by firma Hyundai reagovala.

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION