Solární elektřina v noci – legálně

Solární elektrárna Andasol je jediná ve Španělsku, která dodává elektřinu i v noci, přitom naprosto legálně. První blok elektrárny byl uveden do provozu v březnu 2009. Celkem jsou plánovány tři bloky, každý o výkonu 49,9 MW. Jedná se sice o solární elektrárnu, ale s fotovoltaikou má společný jen zdroj energie – sluneční záření – využívá jej však zcela jiným způsobem.

Andasol je klasická tepelná elektrárna s parní turbínou, jen místo kotle na uhlí ohřívají vodní páru řady parabolických zrcadel. Část páry je hnána přímo na lopatky turbíny a vyrábí elektřinu v době slunečního svitu. Druhá část ohřívá obrovský akumulátor tepla. Právě uvedený akumulátor je důvodem, proč tato elektrárna umí vyrábět elektřinu i 7 hodin po západu Slunce. Při instalovaném výkonu 49,9 MW by fotovoltaická elektrárna vyrobila za rok asi 110 GWh, elektrárna Andasol vyrobí díky akumulaci až 180 MWh – o polovinu více.

Řady koncentrátorů elektrárny Andasol

Obrázek: Řady koncentrátorů elektrárny Andasol 1

Koncentrátory o celkové ploše 510 120 m2 jsou rozestavěny na ploše o rozměrech 1300 m x 1500 m, celkem asi 195 ha. Akumulátor obsahuje 28 500 t směsi 60 % dusičnanu sodného a 40 % dusičnanu draselného. Špičková účinnost celé elektrárny dosahuje za ideálních podmínek 28 %, roční průměr je však přibližně poloviční – kolem 15 %.

Na jihu Španělska jsou téměř ideální podmínky pro výrobu elektřiny ze slunečního záření – nadmořská výška 1100 m a polopouštní klima s minimem srážek a oblačnosti. Vrstva atmosféry, která snižuje množství dopadajícího slunečního záření je proto tenčí a obsahuje menší množství vlhkosti. Díky tomu převažuje přímé sluneční záření, které lze využívat koncentrátorovými systémy. Roční množství energie dopadajícího slunečního záření je v projektu uvažováno na úrovni 2136 kWh/m2 – dvakrát více než v nejslunnějších oblastech České republiky. Takové podmínky se vyskytují v Evropě právě jen na jihu Španělska.

V České republice ve slunečním záření převažuje difúzní složka, kterou koncentrátorové systémy vůbec neumí využít. Mimoto účinnost podobné elektrárny významně klesá při úrovni slunečního záření pod 400 W/m2. Tím množství využitelného záření klesá v České republice z obvyklých 950 až 1100 kWh/m2 hluboko pod 400 kWh/m2. V našich podmínkách by elektřina vyrobená solární termální elektrárnou byla asi dvakrát dražší než elektřina ze známých fotovoltaických elektráren.

Fotovoltaické elektrárny běžně dodávají elektřinu i při zatažené obloze. Elektrárna Andasol musí při zatažené obloze využívat akumulované teplo, které však vystačí pouze na několik hodin. Fotovoltaické elektrárny sice za takových podmínek dodávají výrazně nižší výkon, mohou jej však dodávat stále, i když je zataženo třeba celý měsíc. Podíl elektřiny vyrobené fotovoltaikou při zatažené obloze se pohybuje v České republice kolem 50 %.

Vydáno: 19. 5. 2010

Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková organizace, která se zabývá propagací úspor, obnovitelných zdrojů energie a trvalé udržitelnosti

Související článek: Fotovoltaika v noci

Klíčová slova: solární energie, solární termální elektrárna, fotovoltaika, fotovoltaika v noci

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION