Špatná zpráva pro obnovitelné zdroje

Na předběžném jednání s ČEPS bylo Ing. Petrem Zemanem přislíbeno, že účastníci jednání dostanou k dispozici studii, kterou pro ČEPS zpracovávalo EGÚ Brno. Namísto toho ČSRES, jejímž je ČEPS členem, uspořádalo den před jednáním u Kulatého stolu tiskovou konferenci, kde byly prezentovány vybrané výsledky z uvedené studie. Samotná studie však účastníkům jednání u Kulatého stolu nebyla poskytnuta. Uvedený postup vyvolává pochybnosti o ochotě ČEPS seriozně jednat o rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Řada vybraných údajů ze studie EGÚ navíc vyvolává pochybnosti o serióznosti zpracovatele.

Například předpoklad, že ceny silové elektřiny porostou o 1 % ročně, je extrémně podhodnocený, což v důsledku výrazně nadhodnocuje náklady na podporu obnovitelných zdrojů. V Aktualizaci Státní energetické koncepce je očekáván nedostatek elektrické energie ve všech okolních státech. Ceny na energetické burze naznačují, že výrobci po odeznění krize očekávají růst o 10 % ročně. Ceny elektřiny dosud rostly rychleji než ceny průmyslových výrobců. Index cen průmyslových výrobců se sice určuje na základě jiných dat, průměrná hodnota za delší období však zhruba odpovídá míře inflace. Blíže realitě je tedy předpoklad, že ceny elektřiny porostou rychleji než míra inflace. Rovněž Zpráva NEK (Pačesovy komise) odhaduje růst cen podstatně vyšší.

Obrázek: Energetická situace v okolních státech [MPO]
Energetická situace v okolních státech [MPO]
Obrázek: Vývoj cen vybraných komodit [CZSO]
Vývoj cen vybraných komodit [CZSO]
Obrázek: Prognóza vývoje cen energií [NEK]
Prognóza vývoje cen energií [NEK]
Obrázek: porovnání prognózy NEK s vývojem cen na energetické burze [PXE]
porovnání prognózy NEK s vývojem cen na energetické burze [PXE]

Vydáno: 2. 3 2010

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION