Tisková zpráva: Fotovoltaika – překvapivé nové možnosti

Fotovoltaika je opakovaně používána jako odstrašující příklad nezvládnutí státní regulace podporovaného oboru. Přesto, že oficiálně byl tzv. stop-stav ukončen, reálné šance na připojení fotovoltaické elektrárny k elektrizační soustavě se s výjimkou Prahy blíží nule. V souvislosti s pokračujícím poklesem cen fotovoltaických panelů se však otevírají nové možnosti i pro fotovoltaiku bez podpory prostřednictvím výkupních cen.

Elektřina z fotovoltaických elektráren je v současnosti například levnější než energie získaná ve spalovacích motorech z fosilních paliv. Ve spojení s tepelným čerpadlem může malý fotovoltaický systém úspěšně konkurovat solárnímu termálnímu systému s kolektory pro ohřev teplé vody. Takovýto systém s rozvodem elektřiny prostřednictvím nízkého stejnosměrného napětí provozovaný v ostrovním režimu se do budoucna může stát základem energetické soběstačnosti na soukromé nebo komunitní úrovni. Energetickou soběstačnost však může zajistit pouze kombinace různých obnovitelných zdrojů.

Tato a další témata budou diskutována na 6. České fotovoltaické konferenci, která proběhne již za 3 týdny 13. 12. 2011 na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Zájemci mají již pouze do pondělí 28. 11. 2011 možnost se přihlásit za zvýhodněných podmínek.

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková společnost, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

6.ČFVK

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION