Tisková zpráva - požár fotovoltaiky

Dne 30. 3. 2012 byl v opuštěném objektu letiště Líně proveden zkušební požár dvou malých fotovoltaických systémů. O den dříve byla provedena řada měření se zaměřením na potenciální (ne)bezpečnost stejnosměrné silové elektroinstalace v průběhu hasičského zásahu.

U obou fotovoltaických systémů byly v průběhu požáru měřeny jejich elektrické parametry. Z celého průběhu požáru a následného hasičského zásahu byly pořízeny videozáznamy a termovizní snímky.

Požár fotovoltaiky Po požáru fotovoltaiky

Výsledky měření a z toho vyplývající doporučení pro případný hasičský zásah budou prezentovány na 7. České fotovoltaické konferenci, která se koná ve dnech 3. a 4. května 2012 v Brně.

Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková společnost, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost.

7CFVK

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION