Valná hromada CZEPHO

Dne 17. září 2010 v odpoledních hodinách se konala valná hromada České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO).

Ve veřejné části byli členové a hosté seznámeni s dosavadní prací představenstva a zejména s výsledky mediálních aktivit CZEPHO od začátku září. Sice můžeme s potěšením konstatovat, že výsledky práce Czech RE Agency, o. p. s. jsou bohatě citovány, prozatím to však nevedlo k uzavření spolupráce mezi CZREA a CZEPHO. Jedinou vadou je, že některá starší témata novinářům skoro půl roku unikala, takže se v té době mediální obraz fotovoltaiky výrazně zhoršil.

Dosavadní představenstvo ve složení předseda Jaromír Řehák, místopředseda Daniel Kunz a členové Daniela Fialová, Antonín Fejfar, Aleš Spáčil, Petr Klimek a František Smolka složilo svůj mandát s odůvodněním, že počet členů se několikanásobně zvýšil a bylo by správné, aby noví členové měli možnost se na volbě představenstva podílet. Nově byli zvoleni členové představenstva (v pořadí podle počtu hlasů):

František Smolka (SOLAR GLOBAL a.s.), Petr Klimek (Fronius Česká republika s.r.o.), Jiří Zábřeský (Frankensolar CZ s.r.o.), Milan Vaněček (Fyzikální ústav AV ČR), Jaromír Řehák (Solartec, s.r.o.), Aleš Hradecký (SOLARINVEST), Jan Morávek (SPOZE)

Vydáno: 17. září 2010

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION