Fotovoltaika - jak (ne)platit zdravotní pojistné

Dne 8. března 2010 se konalo jednání zástupců Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Na programu bylo mimo jiné upřesnění stanovisek k placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění z příjmů plynoucích z provozování fotovoltaických elektráren.

Závěr z jednání zní:

Pokud OSVČ nevede účetnictví, pak zaplatí pojistné bez ohledu na to, zda jsou tyto příjmy od placení daně osvobozeny či nikoli.

Pro OSVČ, která vede účetnictví, je vyměřovací základ stanoven ve výši základu daně z příjmů pro daný rok. Pokud je takto stanovený příjem od placení daně osvobozen, pak se pojistné neplatí.

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION