Obnovitelné zdroje: efektivnější než jádro

V zemích OECD jsou dlouhodobě podporovány konvenční zdroje podstatně více než obnovitelné zdroje. Do poloviny 70. let minulého století byla podpora výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů a úspor v podstatě nulová. Situace se změnila v souvislosti s ropnou krizí. Přesto ani na počátku 80. let, kdy podpora výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů byla historicky nejvyšší, nedosahovala ani úrovně podpory v oblasti výzkumu fosilních paliv. Podpora jaderného výzkumu byla v každé době několikanásobně vyšší.

V loňském roce na podobnou skutečnost upozornila agentura Bloomberg (přesněji New Energy Finance, která se nedlouho předtím stala součástí agentury Bloomberg, což samo o sobě něco naznačuje). Přestože se hodně mluví o dotační podpoře obnovitelných zdrojů a o nutnosti snížit spotřebu fosilních paliv, praxe je zcela jiná. Celosvětové dotace na spotřebu fosilních paliv byly v roce 2008 více než o řád vyšší než celková podpora obnovitelných zdrojů v roce 2009.

Zajímavé grafy k tomuto tématu zveřejnil minulý měsíc americký web Environmental Leader. Nejen, že v USA průměrné roční dotace jsou u fosilních paliv a jaderných elektráren o řád vyšší než u obnovitelných zdrojů, ale kromě toho jsou (nebo byly) vypláceny po podstatně delší dobu.

Průměrné roční dotace do zdrojů energie

Obrázek: Průměrné roční dotace do zdrojů energie [Environmental Leader]

Zkusme si představit, že by intenzivní výzkum obnovitelných zdrojů energie byl zahájen o 10 až 15 let dříve. Na jaké úrovni by v současnosti mohly být technologie obnovitelných zdrojů, kdyby do jejich vývoje byly investovány stejné prostředky, jaké byly utraceny za fosilní a jaderné technologie? O kolik mohly být nižší emise CO2, kdyby namísto zvyšování produkce fosilních paliv bylo úsilí zaměřeno na úspory a efektivní využívání energie?

Možná bychom již dnes měli fotovoltaické technologie s investičními náklady pod magickou hranicí 1 $/Wp. Podpora rozvoje obnovitelných zdrojů prostřednictvím výkupních cen mohla stát vyspělé státy polovinu nebo i méně. Pravděpodobně bychom již dnes stavěli výhradně pasivní domy. A dilema, zda jsou výhodnější obnovitelné zdroje nebo jádro by už pravděpodobně bylo vyřešeno ve prospěch obnovitelných zdrojů.

Zvýšení produkce energie na jednotku dotací

Obrázek: Zvýšení produkce energie na jednotku dotací [Environmental Leader]

Druhý graf ze stejného zdroje ukazuje, že dotace do obnovitelných zdrojů jsou v USA efektivnější, než dotace do jádra. Zvýšení produkce energie je v případě dotací do obnovitelných zdrojů několikanásobně vyšší než u dotací do jaderných technologií.

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková společnost, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

Vydáno: 12. října 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION