Fotovoltaika: vládní vyjádření k „rychlé“ novele zákona č. 180/200 Sb.

Podle vyjádření ministra průmyslu a obchodu by „malá rychlá“ novela zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů měla s odvoláním na Ústavu vstoupit v platnost až od 1. 3. 2010. Údajně by novela měla ušetřit až 7,8 miliard (zřejmě ročně) tím, že se nenainstaluje asi 700 MWp fotovoltaických elektráren. Obě čísla jsou však nesmyslná a hlavně vůbec nemají vliv na cenu elektřiny v příštím roce.

Pokud bude novelizována vyhláška č. 475/2005 Sb. podle , je při oznámeném termínu platnosti výše uvedená novela zákona zbytečná. Při nízkých výkupních cenách navrhovaných ERÚ budou do fotovoltaiky v příštím roce investovat jen nadšenci, a těch je v České republice skutečně málo.

Jsou proto dvě možnosti: buď ministr mlží, a chystá se uplatnění novely již v letošním roce, nebo se jedná pouze o populistický krok, který nebude mít žádný dopad na instalovaný výkon v letošním roce. Pak by ovšem jeden ze záměrů - znemožnit údajnou možnost spekulací se zeleným bonusem - vůbec nemohl být naplněn. Údajné spekulace se zahájením provozu na zelený bonus se totiž týkají výhradně období do konce roku 2010. Kromě toho rozsah údajných spekulací už z principu může být pouze omezený, nelze je v podstatě použít pro rozestavěné elektrárny. S ohledem na vysoké riziko arbitráží v případě opravdu rychlého přijetí novely je tedy pravděpodobnější druhá možnost – jedná se o populistický krok. V tom případě se ovšem jedná o zbytečnou ztrátu času, který bude chybět při hledání možností, jak omezit deficit státního rozpočtu.

Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů mají podle vyhlášky č. 475/2005 Sb. §2 odst. 5) povinnost nahlásit ERÚ předpokládanou výrobu do 31. srpna nebo nejméně 4 měsíce před uvedením výrobny do provozu. Je tedy zřejmé, že přinejmenším ERÚ by měl mít k dispozici informace pro odhad instalovaného výkonu na konci roku 2010. Další, kdo by měl již dnes mít víceméně jasno, jsou distribuční společnosti a ČEPS (= členové sdružení ČSRES), kteří u Kulatého stolu uváděli, že teprve v září budou mít přehled o reálných projektech, protože v té době končí platnost stanovisek vydaných podle předchozích pravidel. Nová pravidla zavádějí povinnost uhradit poplatek za připojení před realizací projektu, tím jsou spekulativní rezervace v podstatě vyloučeny.

Z vyjádření ministra lze odhadovat, že informace o očekávaném instalovaném výkonu na konci roku 2010 má vláda z některého z uvedených zdrojů k dispozici, a že hodnota je zhruba o 700 MWp nižší, než přemrštěné „odhady“ prezentované členy sdružení ČSRES v médiích. Na přímou otázku však ministr neuměl odpovědět, jestli se jedná o 700 MWp v letošním nebo příštím roce.

Překvapivě vysoký je rovněž údaj, že by novela mohla ušetřit až 7,8 miliard Kč (zřejmě ročně). Číslo pravděpodobně vzniklo vynásobením ročního výnosu elektřiny hodnotou letošního zeleného bonusu. To by ovšem novela musela vést k zastavení projektů v uvedeném rozsahu ještě v letošním roce, což je při působnosti od 1. 3. 2011 absurdní. V příštím roce už budou vzhledem k dramaticky nižším výkupním cenám možné úspory zhruba třetinové, jinými slovy zanedbatelné.

Premiér i ministr uvedli, že se jedná o první z řady opatření, která mají omezit fotovoltaický boom. Dopad této novely na instalovaný výkon v roce 2010 je však při platnosti od 1. 3. 2011 logicky nulový. Stejně tak budou mít nulový vliv na instalovaný výkon na konci roku 2010 jakákoli další (legislativně přijatelná) současná nebo budoucí opatření vlády. Muselo by dojít k zastavení rozestavěných projektů, což by zcela jistě vyvolalo arbitráže, které by stát s vysokou pravděpodobností prohrál. Boom přesto v letošním roce skončí jednoduše tím, že pro příští rok se drasticky sníží výkupní cena.

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s je nezisková společnost, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost.

Vydáno: 17. září 2010

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION