Novela zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Stav projednávání zákona

 • 1. Čtení proběhlo 29. října 2010 na 7.schůzi
 • 2. Čtení
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3.listopadu 2010 na 7.schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3.listopadu 2010 na 8. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům
 • 3. Čtení proběhlo 9. 11. 2010 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 160).
  Sazba daně z elektřiny z velkých slunečních elektráren činí
  1. výkupní ceny 26 %,
  2. zeleného bonusu 28 %

Elektřinou z velkých slunečních elektráren je elektřina vyrobená využitím energie slunečního záření ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem výrobny 30 kWh a vyšším uvedených do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010.

Plná verze ke stažení

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION