Malá rychlá novela zákona č. 180/2005 Sb.

Malá rychlá novela zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

Zákon č. 137/2010 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 180/2005 Sb. ještě nevstoupil v platnost, a už přichází další novela. Změna je však mnohem drastičtější. S okamžitou platností (15 dní od vyhlášení) bude zrušena podpora pro instalace na zemi a pro ostrovní systémy. Očekává se, že Poslanecká sněmovna novelu schválí již v prvním čtení, takže by mohla vstoupit v platnost již v říjnu.

V případě ostrovních systémů se jedná o reakci na (hystericky přehnanou) hrozbu, že by větší množství systémů mohlo být uvedeno do provozu v ostrovním režimu a tak obejít současný stop-stav na nové žádosti o připojení. Pro autory novely je zřejmě vedlejší, že by se muselo jednat výhradně o nově navržené systémy na střechách, protože systémy na zemi budou vyřazeny jiným ustanovením zmíněné novely.

Důvod je prostý: fotovoltaické elektrárny projektované pro připojení do sítě nelze provozovat v ostrovním režimu. Teoreticky by to šlo pouze u těch, jejichž střídače lze do ostrovního režimu přepnout. Takových typů je však málo, takže by se sotva mohlo jednat o velké instalované výkony. Kromě toho systém projektovaný pro připojení do sítě nelze uvést do provozu bez připojení.

Rychlost, s jakou je očekáváno přijetí této novely překvapuje: jeden týden vláda jedná o variantách řešení, druhý týden je novela na stole. Vyvstává však otázka, proč předchozí novela procházela legislativním procesem tak pomalu. Výrazné snížení výkupních cen pro rok 2010 by boom fotovoltaiky zastavilo mnohem spolehlivěji než umělé administrativní překážky budované v letošním roce distribučními společnostmi ve spolupráci s ČEPS, MPO a ERÚ.

Problém bylo možno řešit v klidu, bez zbytečných mediálních kampaní, které vyvolávají negativní emoce nejen proti fotovoltaice, ale proti obnovitelným zdrojům obecně. Se současnou novelou je navíc svázáno mnohem vyšší riziko arbitráží, než by mohlo vyvolat rozumné snížení výkupní ceny na začátku tohoto roku.

Podle vyjádření ministra průmyslu a obchodu by novela měla vstoupit v platnost od 1. 3. 2010 a údajně by měla ušetřit až 7,8 miliard tím, že se nenainstaluje asi 700 MWp fotovoltaických elektráren.

Pokud však bude novelizována vyhláška č. 475/2005 Sb. podle návrhu ERÚ, je při uvedeném termínu platnosti výše uvedená novela zákona zbytečná. Při nízkých výkupních cenách navrhovaných ERÚ budou do fotovoltaiky investovat jen nadšenci.

Jsou proto dvě možnosti: buď ministr mlží, a chystá se uplatnění novely již v letošním roce, nebo se opět jedná o populistický tah, který nemůže mít žádný dopad na instalovaný výkon v letošním roce.

Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková organizace, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost.

Vydáno: 16. září 2010

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION