Rozvoj obnovitelných zdrojů musí být udržitelný a dlouhodobý

AEM (Asociace energetických manažerů) ve čtvrtek 17. června organizovala již třetí kulatý stůl na téma „Integrace fotovoltaických a dalších obnovitelných zdrojů do elektrizační soustavy České republiky“. Opět se sešli představitelé asociací zastupujících investory v oblasti obnovitelných zdrojů se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu, distribučních společností a se zástupci provozovatele přenosové soustavy ČR. Všichni diskutující se shodli především na nutnosti společného hledání cest pro rozvoj a růst obnovitelných zdrojů, který však musí být dlouhodobý a udržitelný. Je snahou všech zúčastněných taková řešení najít.

Důležitými a stále diskutovanými tématy byly návrhy změn financování těchto zdrojů. jejich možnosti připojení do elektrizační soustavy a NAP (energetický národní akční plán). Jednou z hlavních nových myšlenek je návrh na iniciaci odborné pracovní skupiny, která by se soustředila na osvětu v regionech. Je nutné širokou veřejnost lépe a strategičtěji seznamovat s možnostmi jednotlivých zdrojů, jejich vlivem na své okolí, průběhem povolovacích řízení apod.

AEM:

Asociace energetických manažerů vznikla v roce 1992 jako nezávislé, nevládní a neziskové sdružení manažerů, kteří mají ve své pracovní náplni hospodárné získávání i využívání energie, její přeměny a distribuci. Více informací na www.aem.cz

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION