Výkupní ceny ERÚ

Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření:

Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2011 do 31.12.2011 7 500 6 500
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30kW do 100 kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2011 do 31.12.2011 5 900 4 900
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 100 kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2011 do 31.12.2011 5 500 4 500
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2010 do 31.12.2010 12 500 11 500
Výroba elektřiny využitím slunečního záření po 1. lednu 2009 s instalovaným výkonem nad 30kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2010 do 31.12.2010 12 400 11 400
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2009 do 31.12.2009 13 420 12 420
Výroba elektřiny využitím slunečního záření po 1. lednu 2009 s instalovaným výkonem nad 30kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2009 do 31.12.2009 13 320 12 320
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 14 300 13 300
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 14 660 13 660
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006 6 990 5 990

Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren jsou předběžně navrženy nepatrně vyšší než odhad Czech RE Agency, který byl publikován 13. září 2010. Rozdíl se pohybuje kolem 5 %. V jediné kategorii – systémy na střechách s výkonem do 30 kWp – by při stabilním kurzu koruny na současné úrovni mezi 24,5 až 24,7 Kč/€ mohly být výkupní ceny nepatrně vyšší než v Německu. Rozdíl je však nižší než rozdíl cen nabízených systémů nehledě na obchodní přirážku z důvodu kurzového rizika.

1) při kurzu 24,70 Kč/€
2) na zemi v okolí pozemních komunikací; na zemědělské půdě je výkupní cena nulová

V ostatních kategoriích je navrhován pokles výkupní ceny ve srovnání s letošním rokem až o 55 %. Návrh novely zákona o podpoře OZE, který zavádí limit podpory ve výši 6,00 Kč/kWh se tak stává zbytečným. Podíl systémů v kategorii do 30 kWp je i za současných extrémně výhodných podmínek tak malý, že nemůže ohrozit ani elektrizační soustavu ani peněženky koncových odběratelů. Snížení podpory na hodnotu kolem 7,50 Kč/kWh navíc výrazně sníží atraktivitu investice i do tohoto segmentu.

Obrázek: Vývoj výkupních cen elektřiny z fotovoltaických elektráren

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION