Britský regulační úřad zrychlil připojování obnovitelných zdrojů

Autor: roger milne, překlad Czech RE Agency, o. p. s., zdroj

Energetický regulátor Ofgem oznámil počátkem května 2010 dočasné uvolnění pravidel pro provozování elektrizační soustavy s cílem urychlit připojování nízkouhlíkových technologií výroby elektřiny, jako jsou například větrné elektrárny. Dočasné uvolnění se týká pravidel pro připojení k sítím vysokého napětí a jejich využívání. V praxi to znamená, že výrobci obnovitelné elektřiny, kteří žádají o rychlejší připojení, se nyní mohou obrátit na National Grid – provozovatele přenosové soustavy, který tuto iniciativu vyvolal.

Nejbližším výsledkem iniciativy je, že kolem 450 MW středních a větších větrných parků ve Skotsku může být připojeno okamžitě po jejich dokončení. Ostatní výrobci elektřiny (včetně ostatních obnovitelných zdrojů a tepelných elektráren) mohou rovněž profitovat z tohoto opatření.

Steve Smith, manažer divize sítí Ofgem prohlásil: „Dlouhá fronta výrobců obnovitelné elektřiny čeká na připojení k britské elektrizační soustavě, naše pružnost, s níž aplikujeme pravidla průmyslu, je inovativní cesta, jak zrychlit připojování v krátkodobém horizontu.“ Chris Bennett, manažer pro rozvoj přenosových sítí v National Grid, k tomu dodal: „National Grid hraje klíčovou roli v odblokování připojování obnovitelných zdrojů; na základě naší spolupráce s provozovateli distribučních soustav a výrobci elektřiny jsme byli schopni učinit tento krok vpřed.

Vydáno: 3. září 2010

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION