Energetická soběstačnost: Samsø – 100 % energie z OZE

Ostrov Samsø ležící uprostřed Dánska se může pochlubit výjimečným statusem – vyrábí více energie, než spotřebuje, přičemž 100 % této energie pochází z obnovitelných zdrojů. Samsø není zcela energeticky soběstačné, protože jsou okamžiky, kdy je spotřeba vyšší než výroba.

Projekt Samsø

Před rokem 1997 neměl ostrov žádné vlastní zdroje energie a byl cele odkázán na dovoz elektřiny a fosilních paliv z pevniny. V roce 1997 Samsø vyhrál soutěž dánské vlády o možnost stát se během 10 let „ostrovem obnovitelné energie“, tzn., že bude vyrábět 100 % své elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Do podpory projektu byla zapojena široká škála účastníků - vedle obyvatel také dánská vláda a tamější místní úřad, zahrnuti byli i soukromí investoři (např. PlanEnergi).

Projekt „obnovitelného ostrova“ je zaměřen na:
 • snížení spotřeby a zvýšení efektivity pokud se týče tepla, elektřiny a dopravy,
 • rozšíření systému centrálního zásobování teplem (CZT) s využitím místních biomasových zdrojů,
 • v případě individuálního vytápění zavedení tepelných čerpadel, solárních kolektorů a biomasových kotlů,
 • výstavbu větrných elektráren na pevnině i na moři.

Místní obyvatelé se účastnili jak fáze plánování (stran použitých technologií, nákladů, doby splatnosti), tak výstavby (podíl na financování) a také vzdělávacích akcí (zaměřených na úspory energie). Souběžně se vytvářela síť poradenských služeb - byli vyškoleni poradci, zřízena telefonní poradna a zorganizováno několik demonstračních kampaní.

 Dánský ostrov Samsø

Obrázek: Dánský ostrov Samsø

Použité řešení

Elektřina

O výrobu elektřiny se stará celkem 21 větrných elektráren. Na pevnině je umístěno jedenáct 1MW turbín, dalších deset 2,3MW turbín pak stojí na moři. Elektrárny jsou přes transformátor připojené do sítě na pevnině, přičemž tato přípojka tvoří i záložní zdroj elektřiny pro ostrov (viz níže).

Devět pevninských větrníků vlastní místní farmáři a zbylé dvě jsou vlastněné místní větrně-energetickou společností. Jejich vlastnictví je rozděleno do 5400 akcií, které vlastní 450 lidí. Pět z deseti mořských větrných elektráren vlastní místní úřad, čtyři patří soukromým firmám a jedna je vlastněna družstevně (kolem 1500 akcionářů).

Teplo

Dodávku tepla zajišťují 4 centrální výtopny, které jsou většinou v družstevním vlastnictví.

 • Nordby/Mårup
  • technologie: unikátní kombinace solárních kolektorů a štěpkového kotle,
  • výkon: 1,6 MW
  • počet odběratelů (domácností): 178
  • vlastněna a provozována dánským družstevním distributorem NRGi
 • Tranebjerk
  • technologie: kotel na biomasu (celé balíky slámy),
  • výkon: 3 MW
  • počet odběratelů (domácností): 400
  • vlastněna a provozována dánským družstevním distributorem NRGi
 • Ballen/Brundby
  • technologie: kotel na biomasu (sláma)
  • výkon: 1,6 MW
  • počet odběratelů (domácností): 240
  • vlastněna 100% zákazníky
 • Onsbjerg
  • technologie: kotel na biomasu (sláma)
  • výkon: 0,8 MW
  • počet odběratelů (domácností): 76
  • vlastněna a provozována místní společností Kremmer Jensen Brothers

CZT zásobuje teplem 60 % domácností, zbylých 40 % má topení řešené individuálně.

Pole solárních kolektorů teplárny Nordby/Mårup

Obrázek: Pole solárních kolektorů teplárny Nordby/Mårup

Hodnocení výsledků

Projekt dokázal naplnit většinu cílů, které si stanovil:
 • 100 % místní obnovitelné energie – ostrov je od roku 2003 vývozcem energie,
 • vytápění – byly postaveny 4 centrální výtopny,
 • elektřina – bylo postaveno 21 větrníků, které vyrábí dostatek elektřiny,
 • efektivita – celý projekt stál o hodně méně, než se předpokládalo:
  • plán: 78,7mil € investice, 9,1mil € státní podpora;
  • konečné náklady: 53,3mil € investice, 4mil € státní podpora.

Program obnovitelného ostrova přinesl na ostrov investice a zvýšil zájem turistů, čímž vytvořil pracovní místa. Místní a akcionáři inkasují dividendu z větrných elektráren a po splacení základní investice do CZT poklesly ceny tepla. Program také zvýšil angažovanost obyvatel. Díky tomu výsledek odpovídá jejich představám a místním podmínkám.

Projekt byl méně úspěšný ve snížení spotřeby elektřiny (4% snížení místo plánovaných 15 %) a tepla (10% snížení oproti plánovaným 25 %). Plán se potom vůbec nepovedlo naplnit v dopravě, kde se měla spotřeba snížit o 5-10 %, ale místo toho dokonce o 5 % vzrostla. Projekt bude pravděpodobně pokračovat rozšířením elektromobilů, které by využívaly přebytky elektřiny vyrobené z místních větrníků. Vzhledem k rozměrům ostrova (26 km délky) by jejich používání neměl být velký problém.

Energetická soběstačnost

Energetická soběstačnost v případě ostrova Samsø znamená, že ostrov za rok ze svých (obnovitelných) zdrojů vyrobí více energie, než jeho obyvatelé ročně spotřebují. V tuto chvíli však Samsø nemá žádné akumulační kapacity (např. přečerpávací elektrárnu), své přebytky tedy posílá podmořským kabelem na pevninu a odtamtud také energii čerpá, pokud zrovna nefouká vítr. U dovezené energie se už nedá určit, z jakých pochází zdrojů. Další klíčovou výzvou pro Samsø je tedy vyřešení zásobníku energie, který by ostrov učinil plně nezávislým na fosilních zdrojích.

Větrné elektrárny na ostrově zvládnou ročně vyrobit mnohem více elektřiny, než tamější obyvatelé spotřebují.

Obrázek: Větrné elektrárny na ostrově zvládnou ročně vyrobit mnohem více elektřiny, než tamější obyvatelé spotřebují.

Z detailu na měsíc leden je patrné značné kolísání výroby větrných elektráren.

Obrázek: Z detailu na měsíc leden je patrné značné kolísání výroby větrných elektráren.

Jiří Zilvar
Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková společnost, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost.

Vydáno: 16. listopadu 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION