Názor Evropské fotovoltaické průmyslové asociace

Evropská fotovoltaická průmyslová asociace (EPIA), s níž Czech RE Agency spolupracuje od roku 2004, prosazuje v rámci EU jednotná pravidla podpory fotovoltaiky, například:

  1. jediný přijatelný způsob regulace instalovaného výkonu je výkupní cena, zelený bonus nebo jiný obdobný mechanismus, jakýkoli jiný způsob regulace, například administrativní omezení instalovaného výkonu, vede ke spekulacím, jež v důsledku zvyšují celkové náklady na podporu
  2. je nutno odbourat veškeré jiné překážky rozvoje fotovoltaiky, zejména nadbytečnou administrativu, protože k překonání těchto překážek je nutno vynaložit buď přímo finanční prostředky, nebo alespoň čas, což se samozřejmě promítne do investičních nákladů, důsledkem jsou opět zvýšené náklady na podporu fotovoltaiky
  3. je nutno zabránit opakování situace, která nastala ve Španělsku v letech 2006 až 2008, kde v důsledku vysoké výkupní ceny došlo k prudkému nárůstu instalovaného výkonu v každém roce asi o 500 %, následně muselo být zavedeno omezení instalovaného výkonu
  4. úroveň podpory v jednotlivých státech by měla respektovat místní klimatické podmínky, existuje mimo jiné návrh na výkupní ceny závislé na úrovni slunečního záření v dané lokalitě

Mimoto nová direktiva EU o podpoře obnovitelných zdrojů (2009/28/EC), preferuje instalace obnovitelných zdrojů v budovách. Je tedy pochopitelné, že ve většině evropských zemí jsou instalace na budovách podporovány výrazně více než instalace na zemi. Například ve Francii je výkupní cena pro systémy integrované do pláště budovy dvakrát vyšší než podpora pro instalace na zemi.

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION