Německo: odchod od jádra a cena elektřiny

Po odstavení nejstarších jaderných elektráren v Německu ceny elektřiny na pražské energetické burze vzrostly. Dopad na ceny pro koncové odběratele je však obtížné odhadnout, protože objem obchodů na energetické burze je ve srovnání s objemem dodávek zanedbatelný.

V reakci na tragédii ve Fukušimě bylo v Německu odstaveno 7 nejstarších jaderných elektráren. Ceny elektřiny na pražské energetické burze (PXE – Power Exchange Central Europe) reagovaly růstem přibližně o 10 %. Dostaly se tak zhruba na úroveň stejného období loňského roku. Růst cen je celkem přirozenou reakcí na omezení nabídky.

Dopad uvedeného vývoje na ceny elektřiny pro koncové odběratele je však obtížné odhadovat. Ze statistik PXE lze zjistit, že ve srovnání s rokem 2010 je v letošním roce objem obchodů s roční dodávkou elektřiny v základním zatížení přibližně třetinový. V podstatě je možno prohlásit, že s tímto produktem se přestává na PXE obchodovat. Objem obchodů s měsíční dodávkou je přitom v letošním roce podobný jako v roce 2010; odstavení jaderných elektráren na objem těchto obchodů vliv nemělo. Pokud je podobná situace v přímých bilaterálních kontraktech, měl by být dopad na koncové ceny zanedbatelný.

Zatímco v loňském roce ještě probíhaly na PXE obchody s roční dodávkou elektřiny na dva roky dopředu (a o rok dříve dokonce na tři roky), v letošním roce se do července obchodovalo pouze s dodávkou na rok 2012 (že by i obchodníci četli apokalyptická proroctví?). Ceny elektřiny pro celoroční dodávku v základním zatížení pro rok 2013 uváděné ve statistikách PXE jsou pouze spekulativní, s tímto produktem se dosud neobchodovalo.

Tabulka: Přehled obchodů s roční dodávkou elektřiny v základním zatížení (Base Load CAL):

Období obchodováníDodávka v roce 2011Dodávka v roce 2012Dodávka v roce 2013
MWMWMW
I…VII 20104461950
I…VII 2011-1340

Důvodem pro uvedený stav může být i rozvoj fotovoltaiky a větrné energetiky, zejména v Německu, které je pro energetické trhy ve středoevropském regionu rozhodující. Protože elektřina z OZE je povinně vykupována, její cena je z hlediska obchodníků nulová. Kromě toho je povinně vykupována, takže v době dostatku energie z větrných a fotovoltaických elektráren může být pro některé výrobce elektřiny z konvenčních zdrojů výhodnější nabídnout elektřinu za zápornou cenu, než na krátkou dobu odstavit elektrárnu.

Proti růstu cen elektřiny v důsledku omezené poptávky působí vzrůstající výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, která je hrazena mimotržní cestou, což v důsledku vede ke snížení ceny silové elektřiny.

V České republice je podle zákona elektřina z OZE určena na krytí ztrát v elektrizační soustavě. Výroba elektřiny z podporovaných OZE je však vyšší než ztráty. Za celý rok 2010 byl ještě rozdíl po odečtení vodních elektráren zhruba 1400 GWh, v květnu 2011 však výroba OZE (bez vodních elektráren) byla přibližně o 200 GWh vyšší než ztráty v sítích. Elektřina vyrobená nad rámec ztrát v elektrizační soustavě se samozřejmě neztratí, je spotřebována nebo exportována. Není však jasné, kdo z této situace bude těžit. Koncoví odběratelé to pravděpodobně nebudou, těm je účtována každá odebraná kilowatthodina, přičemž ceny elektřiny pro koncové odběratele v České republice rostou bez ohledu na aktuální vývoj cen na energetické burze. V úvahu proto přicházejí pouze ostatní účastníci trhu.

Vývoj cen a objem obchodů na pražské energetické burze

Obrázek: Vývoj cen a objem obchodů na pražské energetické burze (PXE)

Nízká obchodní aktivita může rovněž znamenat, že výrobci elektřiny očekávají růst cen, zatímco obchodníci jejich pokles. Je však nutno si uvědomit, že většina obchodů s elektřinou vždy probíhala mimo PXE. Dopad odstavení jaderných elektráren v Německu (respektive současného vývoje na energetické burze) na cely elektřiny pro koncové odběratele proto může být zanedbatelný.

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková společnost, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost.

Vydáno: 15. srpna 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION