Obnovitelné zdroje: výkupní ceny ve Velké Británii

Velká Británie zavedla výkupní ceny k 1. 4. 2010, krátce po zavedení stop-stavu v České republice a krátce před snížením výkupních cen pro fotovoltaiku v Německu. Výkupní ceny pro fotovoltaiku patřily k nejnižším v rámci celé EU, z hlediska výnosu za dobu výkupu (25 let) byly srovnatelné s výkupními cenami v Německu.

Tabulka 1: Výkupní ceny k 1. 4. 2010 a plánovaný vývoj do 31. 3. 2021

Výkupní ceny k 1. 4. 2010 a plánovaný vývoj do 31. 3. 2021

Výkupní cena se ve Velké Británii skládá ze dvou složek. Výrobní tarif odpovídá přibližně zelenému bonusu v České republice. Exportní tarif je příplatek za elektřinu dodanou do sítě. Výrobní tarif se liší v závislosti na druhu obnovitelného zdroje a na velikosti instalovaného výkonu, viz tabulky. Exportní tarif je v současnosti 3,1 p/kWh a je pro všechny podporované zdroje stejný. Výrobce jej může odmítnout, pokud je schopen prodat elektřinu obchodníkovi za lepší cenu. Obě složky jsou valorizovány v závislosti na inflaci.

Na rozdíl od České republiky není podporováno spolužalování biomasy s fosilními palivy ani využívání druhotných zdrojů. Na druhou stranu jsou podporovány malé kogenerační jednotky s elektrickým výkonem do 2 kW. Zajímavé podmínky jsou poskytovány rovněž malým větrným elektrárnám.

V podstatě od zavedení výkupních cen bylo poukazováno na skutečnost, že jsou pro fotovoltaiku nepřiměřeně vysoké, zvláště pro velké instalace na zemi. Předpokládané výnosy z pozemních instalací dosahovaly 16 % i více. Po vyhlášení stop-stavu v České republice v únoru 2010 a výrazném snížení výkupních cen v Německu v polovině roku 2010 se Velká Británie stala zajímavým cílem pro solární spekulanty.

Reakce na snížení výkupních cen v Německu v polovině roku 2010 byla podobně pomalá jako v České republice s podobnými účinky – prudký růst zejména pozemních instalací. Výkupní ceny byly podle původního plánu valorizovány k 1. 4. 2011 a sníženy teprve k 1. 8. 2011. Pokles se však týká pouze instalací nad 50 kWp a na zemi bez rozdílu velikosti. Pro malé systémy na budovách je zachována původní úroveň výkupních cen.

Tabulka 2: Kompletní přehled výrobních tarifů platných do března 2012

ZdrojVýkonová kategorieVýrobní tarif
(p/kWh)[A]
Doba výkupu
(roky)
BPS≤250kW14.020
BPS>250kW - 500kW13.020
BPS>500kW9.420
MVE≤15 kW20.920
MVE>15 - 100kW18.720
MVE>100kW - 2MW11.520
MVE>2MW - 5MW4.720
Mikro-KVET [B]<2 kW10.510
FVE≤4 kW new [C]37.825
FVE≤4 kW retrofit[D]43.325
FVE>4-10kW37.825
FVE>10 - 50kW32.925
FVE>50 - 150kW19.025
FVE>150 - 250kW15.025
FVE>250kW - 5MW8.525
FVEStandalone [E]8.525
VTE≤1.5kW36.220
VTE>1.5 - 15kW28.020
VTE>15 - 100kW25.320
VTE>100 - 500kW19.720
VTE>500kW - 1.5MW9.920
VTE>1.5MW - 5MW4.720
Zdroje uvedené do provozu před platností zákona 9.4do 2027
Poznámky:
  • [A] Tarify jsou valorizovány v závislosti na inflaci
  • [B] Pouze pro 30 000 instalací, revize po instalaci 12 000 zařízení
  • [C] New = na novostavbě
  • [D] Retrofit = na stávající stavbě
  • [E] Standalone = nepřipojené k budově a neslouží k pokrytí spotřeby užívané budovy

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková společnost, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost.

Vydáno: 19. srpna 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION