Výkupní ceny v Německu

V Německu vstoupila v platnost novela zákona na podporu obnovitelných zdrojů (EEG). Od 1. 7. 2010 byly sníženy výkupní ceny o 8 % až 13 %, k 1. 10. 2010 dojde k dalšímu snížení o 3 % pro všechny kategorie. Další snížení výkupních cen bude následovat k 1. 1. 2011. Novela vstoupila v platnost, přestože se ji Bundesrat pokusil pozdržet.

Zároveň však byl zvýšen plánovaný koridor pro rozsah instalací v letošním roce. Podle předchozí verze zákona byl pro letošní rok plánován roční rozsah instalací v rozmezí 1100 až 1700 MWp. Nově je plánován roční přírůstek 2500 až 3500 MWp, čímž byl v podstatě akceptován loňský výsledek.

Snížení výkupních cen od 1. 1. 2011 bude stejné pro všechny kategorie fotovoltaických elektráren, Jeho velikost bude záviset na nově instalovaném výkonu v roce 2010. Výkupní ceny budou sníženy o 9 %, pokud instalovaný výkon bude v mezích plánovaného koridoru. Na každých 1000 MWp nad plánovaných 3500 MWp bude výkupní cena snížena o další 1 %. Naopak, za každých 500 MWp pod plánovaných 2500 MWp bude pokles výkupní ceny o 1 % menší.

Pro rok 2012 je plánován stejný koridor i základní snížení výkupních cen, dodatečné korekce jsou však výraznější – 3 % při překročení koridoru a 1,5 % při nižším instalovaném výkonu.

Snižování výkupních cen elektřiny z fotovoltaických elektráren v Německu

Obrázek: Snižování výkupních cen elektřiny z fotovoltaických elektráren v Německu

Vydáno: 8. září 2010

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION