Czech RE Agency

Vážení přátelé,
obecně prospěšnou společnost Czech RE Agency zakladatelé založili s dlouhodobým cílem podpory a rozvoje obnovitelných zdrojů energie, vytváření a řešení projektů OZE směřujících ke strategii udržitelného života a spojování aktivit ostatních sdružení a organizací usilujících o propagaci a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice a Evropské unii.

Poslání a cíle Czech RE Agency

Czech RE Agency poskytuje především následující veřejně prospěšné služby zaměřené na podporu využívání všech OZE:

 • Vytváření a podpora modelových projektů, které přispívají k rozvoji využívání obnovitelných zdrojů energie
 • Vytváření a podpora projektů výzkumu a vývoje nových technologií a materiálů v oblasti obnovitelných zdrojů energie
 • Řešení a realizace projektů a programů v oblasti vědy, výzkumu a výzkumných aplikací jakož i v oblasti vzdělávání a osvěty a propagace obnovitelných zdrojů energie
 • Řešení a realizace projektů zahraniční rozvojové pomoci, zvláště s využitím obnovitelných zdrojů energie
 • Propagování strategie udržitelného života
 • Organizování a pořádání vzdělávacích akcí v oblasti obnovitelných zdrojů energie a ekologické výchovy; zejména ve formě vzdělávacích programů, seminářů pro žáky a učitele, setkání odborníků, lektorská činnost
 • Pořádání výstav, konferencí a seminářů s cílem osvěty a rozšiřování používání obnovitelných zdrojů energie
 • Osvěta a propagace obnovitelných zdrojů energie
 • Vydavatelská činnost v oblasti obnovitelných zdrojů energie
 • Konzultační a poradenské služby v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a zvláště fotovoltaiky

Členství Czech RE Agency

 • European Photovoltaic Industry Association (EPIA)

  European Photovoltaic Industry Associations více než 200 členy je EPIA největší fotovoltaickou průmyslovou asociací a reprezentuje 95% evropského fotovoltaického průmyslu a 80% světového fotovoltaického průmyslu.

 • International Solar Energy Society (ISES)

  International Solar Energy Societyje mezinárodní nevládní organizace působící v oblasti výzkumu, využití a propagace obnovitelných zdrojů energie, jež sdružuje organizace, instituce a firmy po celém světě. Podporuje výzkum a vývoj solárních technologií, trvale udržitelný rozvoj, vydává dokumenty a publikace pro různé cílové skupiny obyvatel s cílem rozšířit povědomí o obnovitelné energii.

 • Asociace Energetických Manažerů (AEM)

  Asociace energetických manažerůje nevládní a neziskové sdružení manažerů, kteří mají ve své pracovní náplni hospodárné získávání i využívání energie, její přeměny a distribuci. Sdružuje energetické manažery na profesionální a partnerské bázi a společně se snaží působit na vytváření ekonomického, legislativního a technického prostředí k hospodárnému využití energie.

 • Oborová platforma environmentálních NNO (Zelený kruh)

  Zelený kruh Občanské sdružení Zelený kruh je asociace, která sdružuje 27 členských environmentálních NNO působících na celém území ČR. Zelený kruh a jeho kancelář zajišťují organizační a technické zázemí této oborové platformy, která je tvořena jak členy Zeleného kruhu, tak dalšími 40 organizacemi. Členství v platformě není vázáno členskými příspěvky, platforma má podobu otevřené informační sítě.

  Cílem oborové platformy je vytváření partnerského vztahu mezi nevládními neziskovými organizacemi a veřejnou správou. Oborová platforma sleduje témata ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a neziskového sektoru.

 • Evropská technologická platforma pro fotovoltaiku

  EU technology platformCzech RE Agency, o.p.s. zastupuje Českou republiku v rámci Evropské technologické platformy pro fotovoltaiku a podílí se tak na rozhodování o budoucím vývoji a vizi této technologie v Evropě. Práce v rámci této iniciativy obnáší periodické setkávání členů jednotlivých sekcí a zahrnuje tvorbu strategických materiálů, support legislativy, formování společných průmyslových iniciativ a vědecko-výzkumných aktivit, koordinaci národních programů podpory, lobbying na evropské úrovni a mnohé další.

 • Platforma podnikatelského sektoru pro zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS)

  Záměrem je ustavit platformu podnikatelského sektoru, která by iniciovala změnu současného stavu ZRS, stala se „mluvčím“ podnikatelů a průmyslu pokud jde o rozvojovou spolupráci a byla respektovaným a rovnocenným partnerem státní správy v systému ZRS jak české, tak i evropské a mezinárodní. V rámci platformy se mimo jiné konala série odborných seminářů zaměřených na zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS). Semináře byly organizovány Svazem průmyslu a dopravy a Rozvojovým střediskem Ústavu mezinárodních vztahů.

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION