Projekty

Evropské dny Slunce

EDSEvropské dny Slunce zvyšují povědomí veřejnosti o obnovitelných energiích. V různých zemích Evropy, včetně České republiky budou probíhat akce (dny otevřených dveří, promítání filmů, informační stánky, přednášky, apod.) pro osvětovou kampaň zaměřenou na podporu obnovitelné energie. Tyto akce se v roce 2012 uskuteční ve dnech 1. až 15. května.

PV LEGAL - Tisková zpráva - zahájení projektu

SolpoolAmsterdam, Athény, Berlín, Brusel, Ljubljana, Lisabon, Londýn, Madrid, Paříž, Praha, Řím, Sofia, Varšava, 14 září 2009. V současnosti může připojení solárních fotovoltaických systémů do energetické sítě v Evropě trvat od necelého měsíce až po několik let. Vzhledem k tomu, že fotovoltaika (FV) je považována za jednu z nejdůležitějších energetických technologií v oblasti výroby elektřiny v budoucnosti, zaměřuje se projekt evropského sdružení na podporu rozvoje této technologie, upozorněním na konkrétní administrativní překážky a jejich vyjmenování. Právě nyní zahájený projekt PV LEGAL se zaměřuje na překonání regulačních tržních bariér pro fotovoltaiku a ve svém cíli na zkrácení doby nutné k realizaci připojení FV systémů do elektrické sítě. V následujících 30 měsících, bude 15 partnerů fotovoltaického průmyslu Evropy důsledně hledat možnosti zlepšení těchto podmínek ve 12 členských zemích EU.

Projekt Solpool - solární ohřev bazénů

SolpoolHlavním cílem navrhovaného projektu je příprava kampaně vedoucí ke zvýšenému využívání solární energie k ohřevu vody venkovních bazénů. První část kampaně bude zaměřena na vlastníky a provozovatele bazénů, zatímco druhá se zaměří na dodavatele solárních zařízení.

Další informace o projektu
Dotazník SOLPOOL
Dotazník SOLPOOL ze semináře
Tiskové zprávy z projektu

3. Česká fotovoltaická konference

3.Česká fotovoltaická konferenceVe dnech 3.-5.11.2008 proběhla v Brně (kongresové centrum BVV) v pořadí již třetí česká fotovoltaická konference. Jednalo se o dosud největší akci v ČR, která se zaměřuje na problematiku výroby elektřiny ze Slunce. Přednášky předních vědců z ČR a Slovenska o novinkách a vývoji ve fotovoltaickém odvětví byly doplněny o aktuální informace z oblasti legislativy (výkupní ceny příštího roku), trhu (účast firem a provozovatelů FV elektráren, prezentace a minivýstava), dotační politiky ČR a financování fotovoltaických projektů, problematiky připojení do sítě, stavební legislativy atd.

První "ostrovní" FV systémy v deltě Mekongu

ZRS VietnamRealizace projektu zahraniční rozvojové spolupráce ČR „Využití elektřiny ze solárních zdrojů pro podporu rozvoje chudých oblastí ve Vietnamu“ 2007 – 2009 financovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION