Odstraňování bariér pro rozvoj fotovoltaiky: Je nutno ještě vykonat hodně práce

PV LEGALJak jsou na tom členské státy EU s odstraňováním byrokratických bariér pro rozvoj solární fotovoltaické (FV) energie? Dvaapůlroční evropská iniciativa PV LEGAL odpovídá na tuto otázku v nové zprávě zaměřené na vývoj ve 12 klíčových státech.

Výsledky jsou smíšené, zlepšení byla zaznamenána jen v některých státech. Například realizace malých systémů na střechách rodinných domů se podstatně zrychlila ve Francii, Holandsku, Německu, Portugalsku a Řecku. Online registrační systémy, méně přísné požadavky a vyřizování všech náležitostí na jednom místě (one-stop-shop systém) pomohly zkrátit čas potřebný na vyřízení žádostí.

Jinde v Evropě už situace tak skvělá není. Ve Španělsku přebujelá byrokracie vede k neuvěřitelným 89 týdnům potřebným pro realizaci komerční střešní instalace. Dodržování předpisů a procesů připojení k síti představují téměř polovinu nákladů na realizaci projektu. Totéž platí v Bulharsku a ve Velké Británii.

Problémy s připojením k síti zůstávají největší překážkou snadného využití fotovoltaických systémů. Zdlouhavé procedury, nejasné výklady pravidel a nadbytečné náklady jsou některé z hlavních překážek zjištěných na většině trhů zkoumaných v rámci projektu.

Projekt PV LEGAL bude na konci února ukončen. Není to však konec příběhu. V květnu 2012 naváže projekt PV GRID, který provede hloubkovou analýzu integrace fotovoltaiky do elektrizační soustavy. Bude pokračovat v práci započaté v rámci projektu PV LEGAL, bude však zahrnovat více aktérů, například provozovatele distribučních soustav.

Závěrečnou zprávu projektu PV LEGAL (pouze anglicky) je možno stáhnout zde.

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION