Tisková zpráva 8. února 2012

Odstraňování bariér pro rozvoj fotovoltaiky: Je nutno ještě vykonat hodně práce

PV LEGALProjekt PV LEGAL zjistil, že přes dílčí úspěchy musí řada členských států EU odstranit překážky pro rozvoj obnovitelných zdrojů, zvláště fotovoltaiky

Brusel, 8. února 2012 – Jak jsou na tom členské státy EU s odstraňováním byrokratických bariér pro rozvoj solární fotovoltaické (FV) energie rok po termínu pro transpozici Směrnice o obnovitelných zdrojích, kterou EU míří k 20% podílu obnovitelných zdrojů (OZE) v roce 2020? Dvaapůlroční evropská iniciativa PV LEGAL odpovídá na tuto otázku v nové zprávě zaměřené na vývoj ve 12 klíčových státech.

Výsledky jsou nesporně smíšené. V některých státech byla zaznamenána zlepšení. Například realizace malých systémů na střechách rodinných domů se podstatně zrychlila ve Francii, Holandsku, Německu, Portugalsku a Řecku. Online registrační systémy, méně přísné požadavky a vyřizování všech náležitostí na jednom místě (one-stop-shop systém) pomohly zkrátit čas potřebný na vyřízení žádostí.

Jinde v Evropě už situace tak skvělá není. Ve Španělsku přebujelá byrokracie vede k neuvěřitelným 89 týdnům potřebným pro realizaci komerční střešní instalace. Dodržování předpisů a procesů připojení k síti představují téměř polovinu nákladů na realizaci projektu. Totéž platí v Bulharsku a ve Velké Británii.

„Evropští politici musí i nadále klást důraz na odstranění těchto překážek, pokud má EU dosáhnout svých cílů v oblasti OZE,“ řekl Reinhold Buttgereit, generální tajemník Evropské asociace fotovoltaického průmyslu (EPIA), jednoho z partnerů projektu PV LEGAL.

„V České republice jsou zbytečně omezovány i malé systémy na střechách rodinných domů určené pro pokrytí místní spotřeby, systémy s regulací spotřeby, které nedodávají elektřinu do sítě. Takové systémy prokazatelně snižují ztráty energie při přenosu a nemohou žádným způsobem ohrozit stabilitu sítě,“ komentuje situaci v České republice Bronislav Bechník, expert Czech RE Agency, která je partnerem projektu PV LEGAL v České republice.

„Protože fotovoltaika bude hrát důležitou roli v podílu obnovitelné energie v EU v roce 2020, je důležité zajistit, aby rozvoj technologie nebyl blokován administrativními bariérami,“ uvedl komisař EU pro energetiku Günther Oettinger v předmluvě aktuální zprávy. „Snížení administrativních nákladů zvýší ekonomickou efektivnost investic do fotovoltaických systémů, čímž stimuluje vyšší objem investic a dá národním orgánům možnost snížit finanční podporu.“

Problémy s připojením k síti zůstávají největší překážkou snadného využití fotovoltaických systémů. Zdlouhavé procedury, nejasné výklady pravidel a nadbytečné náklady jsou některé z hlavních překážek zjištěných na většině trhů zkoumaných v rámci projektu.

„Evropské země musí stanovit jasné lhůty a přiměřené a transparentní náklady na připojení k síti, aby vyloučily diskriminační situace,“ řekl Jorg Mayer z BSW Solar, Německé asociace solárního průmyslu, která je koordinátorem projektu.

Projekt PV LEGAL bude na konci února ukončen. Není to však konec příběhu. V květnu 2012 naváže projekt PV GRID, který provede hloubkovou analýzu integrace fotovoltaiky do elektrizační soustavy. Bude pokračovat v práci započaté v rámci projektu PV LEGAL, bude však zahrnovat více aktérů, například provozovatele distribučních soustav.

PV LEGAL, zdroje informací:

O projektu PV LEGAL

rojekt PV LEGAL je částečně financován z programu Evropské komise, Inteligentní energie pro Evropu. Je zaměřen na redukci byrokratických bariér brzdících rozvoj fotovoltaických instalací v Evropě. Zahrnuje 13 národních průmyslových fotovoltaických asociací spolu s Evropskou průmyslovou fotovoltaickou asociací (EPIA) a konzultantskou společností eclareon:

Partneři:
 • BSW-Solar - Německá asociace solárního průmyslu (koordinátor)
 • ASIF - Španělská asociace fotovoltaického průmyslu
 • Assosolare - Italská asociace fotovoltaického průmyslu
 • ENERPLAN - Francouzská asociace solárních profesionálů
 • HELAPCO - Řecká asociace fotovoltaických firem
 • PTPV - Polská společnost pro fotovoltaiku
 • Micropower Council, UK - Rada pro mikrozdroje ve Velké Británii
 • SER - Francouzská asociace průmyslu obnovitelných zdrojů
 • ZSFI - Slovinská asociace fotovoltaického průmyslu
 • EPIA - Evropská asociace fotovoltaického průmyslu
 • eclareon Management Consultants
Spolupracující organizace:
 • Holland Solar - Holandská solární asociace
 • Czech RE Agency, o. p. s. – Česká agentura pro obnovitelné zdroje energie
 • APESF - Portugalská asociace fotovoltaického průmyslu
 • BPVA - Bulharská fotovoltaická asociace
Další informace:

Česky:
Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s.
Tel: +420 602 771 371, mail: bronislav@czrea.org

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION