Tisková zpráva - EREC

Národní akční plány pro obnovitelné zdroje energie. Po obdržení posledního NAPu z Maďarska vydává EREC tiskovou zprávu.

Členské státy EU kolektivně předpovídají překročení povinného podílu 20% OZE na konečné spotřebě.

Společný podíl OZE v roce 2020 je předpokládán ve výši 20,7%, tedy o 0,7% více než je stanovený cíl EU. 25 z 27 zemí předpokládá domácí překročení cíle pro rok 2020. Pouze Itálie a Lucembursko plánují využití mechanismu spolupráce pro dosažení národních cílů.

Více než jedna třetina spotřeby naší elektřiny bude podle plánu do roku 2020 kryta z obnovitelných zdrojů. Růst podílu OZE ve spotřebě elektřiny je předpovězen na 34,3% v roce 2020, kdy energie větru zastupuje 14%, energie vody 10,5%, biomasa 6,6%, fotovoltaika 2,4%, koncentrovaná sluneční energie 0,5%, geotermální energie 0,3% a energie oceánů 0,2%.

Více než jedna pětina spotřeby tepla by měla být v roce 2020 kryta OZE. Obnovitelné vytápění a chlazení by v roce 2020 mělo dosáhnout 22,2%, kde biomasu zastupuje 17,2%, tepelná čerpadla vodní a vzduchová 1,6%, sluneční termální zdroje 1,2% a geotermální energie 1,3%. Podíl OZE v transportu se očekává na úrovni 11,27% spotřeby nafty a benzínu v roce 2020.

EREC

Tab.1 – porovnání povinných cílů a předpovědí jednotlivých NAPů

EREC

Obr 1. OZE v elektrickém mixu v roce 2020

EREC

Obr 2. OZE ve vytápění a chlazení v roce 2020

EREC

Obr 3. OZE v transport mixu v roce 2020

Odhad celkového příspěvku (instalovaný výkon, hrubá výroba elektřiny), jímž podle očekávání NAP přispěje každá technologie pro energii z obnovitelných zdrojů v České republice k dosažení závazných cílů pro rok 2020.
ČR

Martin Müller, Czech RE Agency, o.p.s.
vydáno: 14. ledna 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION