Reference Czech RE Agency

Obecně prospěšná společnost Czech RE Agency orientuje svoji činnost na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE) a udržitelného rozvoje. Od svého založení v květnu 2004 úzce spolupracuje s řadou vědeckých pracovišť, vysokých škol a dalších organizací zabývajícími se OZE, především na projektech vědy a výzkumu a projektech environmentální osvěty. Czech RE Agency, o. p. s. deklaruje ve svém programu snahu všemi způsoby propagovat a medializovat obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich využití (zejména fotovoltaiku).

Stáhnout referenční list

Projekty
 • Interaktivní mapa OZE
  VaV-1I/3/5/II/04 - Výzkum a vývoj interaktivní mapy instalací systémů s obnovitelnými zdroji energie v ČR se zaměřením na výrobu elektřiny z větru, vody a ze slunce;
 • Synergické vazby mezi OZE
  VaV-SN/3/174/05 - Výzkum synergických vazeb v aplikacích s obnovitelnými zdroji energie;
 • Integrace OZE do budov
  VaV-SN/3/173/05 - Integrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie do struktury budov;
 • Nízkoenergetické FV struktury
  VaV-SN/3/172/05 - Nízkoenergetické struktury fotovoltaických článků a prvky FV systémů;
 • PV NAS NET
  - Photovoltaic Newly Associated States Network.
 • PV NMS NET
  - Photovoltaic New Member States (in the EU)
 • Zahraniční rozvojová spolupráce
  - Využití elektřiny ze solárních zdrojůpro podporu rozvoje chudých oblastí ve Vietnamu
Studie
 • Analýza dopadů ustanovení vyhlášky ERÚ k zákonu č. 180/2005 Sb. o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů;
 • Analýza VaV aktivit českých pracovišť v oblasti OZE v ČR a návrhu na budoucí zaměření jejich výzkumného potenciálu;
 • Analýza VaV aktivit zahraničních pracovišť v oblasti OZE a možnosti využití jejich výsledků v rámci ČR;
 • Strategické směry podpory výzkumu a vývoje v oblasti fotovoltaiky v EU;
 • Potenciál rozvoje fotovoltaických systémů v ČR.
Konference
 • 3. Česká FV konference 2008
 • Seminář "Navrhování a projektování FV elektráren"
 • 2. Česká FV konference 2006
 • Environment-Friendly Energy Production in PHARE Countries - Solar Energy 2005
 • Solární akademie SOTERE 2004
Ostatní aktivity
Spolupráce
 • Joint Research Center (Ispra, Itálie) – výzkumné centrum EU
 • European Photovoltaic Industry Association (EPIA)
 • Warsaw University of Technology
 • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
 • Vysoké učení technické v Brně (VUT)
 • Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
 • Fyzikální ústav Akademie věd ČR (FzÚ AV ČR)
 • Solartec, EkoWatt, Calla, MG Plast a další.
Členství
 • International Solar Energy Society (ISES)
 • Asociace Energetických Manažerů (AEM)
 • EU PV Technology Platform
 • Oborová platforma environmentálních NNO (Zelený kruh)
 • Platforma podnikatelského sektoru pro zahraniční rozvojovou spolupráci

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION