Nabídka služeb Czech RE Agency

 • Fotovoltaická elektrárnaporadenství pro drobné investory - ostrovní systémy s obnovitelnými zdroji
 • doporučíme vhodné instalační firmy po celé ČR
 • poradenství pro inovační firmy - obnovitelné zdroje pro pohon strojů a zařízení
 • odborné praxe pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia
 • školení v oblasti obnovitelných zdrojů energie
 • organizování konferencí / seminářů
 • spolupráce na společných projektech

 • Ostrovní systémy s OZE
 • Poradíme, jak se stát nezávislými na elektrizační soustavě.

 • Odborné praxe a diplomové práce
 • Studentům všech stupňů vysokoškolského studia nabízíme odbornou praxi a pomoc při vypracování bakalářské, diplomové nebo doktorské práce

 • Školení v oblasti fotovoltaiky a OZE
 • Mimo jiné zajistíme

  • proškolení Vašich zaměstnanců v oblasti využívání solární energie pro výrobu elektřiny
  • školení o základech fotovoltaiky pro pracovníky úřadů a pro manažery rozhodující o investičních záměrech
  • specializovaná školení v oblastech:
   • instalování fotovoltaických systémů (pro stavební a elektrikářské firmy)
   • navrhování FV systémů (pro projektanty a architekty)

   Po dohodě zajistíme školení také v oblasti dalších obnovitelných zdrojů energie (OZE). Zajišťujeme i přednášky pro základní, střední i vysoké školy

 • Organizování konferencí / seminářů
 • Na klíč nabízíme zorganizování semináře či konference v oblasti využití solární energie a služby odborného garanta programu v oblasti fotovoltaiky na šířeji zaměřených akcích.

 • Spolupráce na společných projektech
 • Nabízíme prostor pro externí spolupráci "pod stříškou" zavedené agentury s řadou zkušeností a odborníků. Máte-li nápady na řešení svých aktivit či projektů, které jsou slučitelné s našimi obecně prospěšnými cíli, a hledáte-li vhodnou organizaci se zázemím a referencemi, ozvěte se nám.

  Vhodné jsou projekty zejména z následujících oblastí:
  • výzkum a vývoj
  • zahraniční rozvojová spolupráce
  • instalace fotovoltaických elektráren
  • environmentální výchova a osvěta

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION